SVK
HU
GER
ENG
16.08.18, Štvrtok
Meniny má : Leonard
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 15. 03. 2016    Autor: Obecný úrad
Pozvánka na zasadanie Obecného zastupiteľstva v Jelenci (18.3.2016)
Starosta obce Jelenec: Pozývam Vás na 12. zasadanie Obecného zastupiteľstva v Jelenci, ktoré sa uskutoční dňa 18. marca 2016 (piatok) o 17.00 hod. v zasadačke kultúrneho domu.

Program zasadania:

1. Úvodné náležitosti
a. Otvorenie zasadnutia.
b. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
c. Schválenie programu zasadnutia.
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ – interpelácia poslancov.
3. Vyjadrenie predsedu komisie výstavby k výrubu dvoch stromov v kaštieľskom dvore.
4. Informácia vedúceho obecnej prevádzkarne o vykonanej kontrole verejných priestranstiev, týkajúcej sa uloženia stavebného odpadu pred rodinnými domami.
5. Doplnenie členov komisií OZ.
6. Správa hlavného kontrolóra .
7. Výsledky hospodárenia Obce Jelenec za rok 2015, záverečný účet Obce Jelenec, stanovisko hlavného kontrolóra.
8. Výsledky inventarizácie majetku obce za rok 2015.
9. Rozpočet Obce Jelenec (vrátene ZŠ) na rok 2016, stanovisko hlavného kontrolóra.
10. Návrh VZN o ovzduší a poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečistenia.
11. Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Jelenec.
12. Daniel Galbavý a manž. Katarína, Baničova 3, Nitra – žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti v rekreačnej oblasti pri rekreačnej chate o výmere 273 m2.
13. Božena Majerčáková, Červenová 474/21, Nitra-Čermáň – žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti v rekreačnej oblasti o výmere 225 m2.
14. Jozef Botka, Novomeského 75 Nitra – žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti v rekreačnej oblasti pri rekreačnej chate o výmere 20 m2.
15. Martin Heřman, Veľký Lapáš 832 – žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti v rekreačnej oblasti o výmere 200 m2.
16. Miroslav Šimor, Brezová 738, Jelenec – žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti pri rodinnom dome o výmere 20 m2.
17. Mgr. Kristína Krajčovičová, Čajkovského 11, Nitra – žiadosť o odkúpenie časti pozemku pri rekreačnej chate o výmere 50 m2.
18. ATS-Europe, s.r.o., Horný koniec 491, Jelenec – žiadosť o prenájom priestorov – bývalé potraviny.
19. Ľuboš Blaho, Jelenec 274 – žiadosť o prenájom priestorov – budova bývalého MNV.
20. Spoločenstvo „Bytovka Jelenec“ č. 602 - žiadosť o opravu oporného múru.
21. Obyvatelia ulice Veterná – žiadosť o opravu povrchu miestnej komunikácie.
22. VPP – verejno-prospešný podnik, spol. s.r.o. Jelenec – žiadosť o oslobodenie od poplatku za komunálny odpad za stredisko Penzión Fortuna, Jelenec 702 z dôvodu, že sa tu neprodukuje komunálny odpad.
23. Ján Fazekaš, Horný Koniec 549 – žiadosť o vyčistenie jarku na ulici Agátová.
24. Žiadosť obyvateľov ul. Hlavná o vybudovanie novej prístupovej komunikácii pri železničnej trati za účelom vytvorenia stavebných pozemkov.
25. Prerokovanie SÚP – prijatie uznesenia
26. Informácie:
a) Kanalizácia obce.
b) Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – projekt MŠ Jelenec.
c) Slovak Telekom – vyjadrenie k odstráneniu pozostatkov telekom. stĺpov.
d) Okossyová Magdaléna, Jelenec 368 – upozornenie na nepriehľadnú zákrutu a žiadosť o vykonanie nápravy.
e) Návrh urbárskeho spoločenstva na vybudovanie ohradeného priestoru s dvomi bránami na umiestnenie haluziny a konárov.
f) Žiadosť na Ministerstvo financií SR o dotáciu na rekonštrukciu soc. zariadenia v KD.
g) Budova bývalého MNV – zatekanie , oprava stropu.
h) Spevnené plochy pred nájomnými bytmi – projekt.
27. Diskusia
28. Záver rokovania.

Ladislav Púchovský,
starosta obce

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2146
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1574
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1267
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1066
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  913

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr