SVK
HU
GER
ENG
15.08.18, Streda
Meniny má : Marcela
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 07. 10. 2014    Autor: Obecný úrad
Zámery prevodu 
Obec Jelenec v zmysle § 9a ods. 8 písm.e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje

1) zámer prevodu

nehnuteľnosti predajom a to časť nehnuteľnosti z parc.č. 588/1 o výmere 20 m2 v kat. úz. Jelenec Jozefovi Murkovi, bytom Jelenec 424 z dôvodu hodného osobitného zreteľa, t.j. na umiestnenie nepriepustnej žumpy. Cena za predaj nehnuteľnosti je 10,00 €/m2. Nehnuteľnosť sa nachádza pred ich rodinným domom.

Zámer obce Jelenec odpredať tento nehnuteľný majetok bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva č. 72/2014 dňa 22.08.2014


2) zámer prevodu

novovytvorenej nehnuteľnosti predajom a to v kat. úz. Jelenec, v chatovej oblasti, parc.č. 3514/152 – trv. tráv porast o výmere 133 m2, ktorá sa odčleňuje z parc.č. 3514/3 – trvalý tráv. porast o výmere 9642 m2, zapísanej na LV 1393, podľa GP č. 155/2014 vypracovaného dňa 5.8.2014 Miroslavom Fuskom, autorizačne overeného dňa 5.8.2014 Ing. Dušan Lydikom pre žiadateľov Daniela Kyselu a manž., bytom Jasovská 5 Bratislava z dôvodu hodného osobitného zreteľa, za sumu 15,00 €/m2.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že nehnuteľnosť sa nachádza v tesnej blízkosti pozemku a rekreačnej chaty žiadateľov, žiadatelia majú na nej vybudovanú ohradu a vysadené stromy.
Zámer obce Jelenec odpredať tento nehnuteľný majetok bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva č. 81/2014 dňa 03.10.2014

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2140
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1568
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1262
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1053
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  907

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr