SVK
HU
GER
ENG
15.08.18, Streda
Meniny má : Marcela
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 2. 10. 2014    Autor: Obecný úrad
Pozvánka na zasadanie Obecného zastupiteľstva (3. 10. 2014)
Starosta obce:
Pozývam Vás na mimoriadne zasadanie Obecného zastupiteľstva v Jelenci, ktoré sa bude konať dňa 3. októbra 2014 (piatok) o 16.30 hod. v zasadačke KD.

Program rokovania:

1. Otvorenie a procedurálne veci.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
3. FaRM, s.r.o., Hlavná 357, 951 36 Lehota – žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti v rekreačnej oblasti pod rekeačnou chatou súp.č. 1457, parc.č. 3503/258 o výmere 213 m2 – zast. plocha a nehnuteľnosti v okolí rekreačnej chaty parc.č. 3503/66 o výmere 1002 m2 – trvalý tráv. porast.
4. Dominika Koželuhová, 951 73 Jelenec 152 – žiadosť o prenájom miestnosti na Fitness club v priestoroch bývalého kaštieľa.
5. Informácie – Slovenský vodohospodársky podnik, š.p. správa povodia dolnej Nitry – odpoveď na našu žiadosť o prehĺbenie koryta potoka.
6. Diskusia.
7. Záver rokovania.
Ladislav Púchovský
starosta obce

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2140
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1568
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1262
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1053
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  907

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr