SVK
HU
GER
ENG
28.05.18, Pondelok
Meniny má : Viliam
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 11. 09. 2014    Autor: Obecný úrad
Zámer prevodu
Obec Jelenec v zmysle § 9a ods. 8 písm.e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu časti nehnuteľného majetku obce Jelenec predajom z dôvodu hodného osobitného zreteľa záujemcovi spoločnosti FaRM, s.r.o. Hlavná 357, 951 36 Lehota.
Predmetom prevodu je časť parc.č. 3503/3 v rekreačnej oblasti, z ktorej sa odčleňuje parc.č. 3503/66 o výmere 1002 m2- trv. tráv. porast a parc.č. 3503/258 o výmere 213 m2 – zast. plocha v zmysle geometrického plánu č. 151/2014.
Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že na parc.č. č. 3503/258 má spoločnosť FaRM postavenú rekreačnú chatu č. 1457 a okolie rekreačnej chaty plánuje využiť na zriadenie altánku a parkoviska pre zamestnancov spoločnosti a na vybudovanie žumpy.

Geometrický plán: http://jelenec.sk/docs/GeometrickyPlan-FaRM.pdf

V Jelenci dňa 10.09.2014
Ladislav Púchovský v.r.
starosta obce

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Mikuláš 2017 - fotky
Čítanosť:  1239
Detský maškarný ples 2018
Čítanosť:  1153
Uznesenie (17.12.2017)
Čítanosť:  1116
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1021
Zámery obce (08.12.2017)
Čítanosť:  956

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr