SVK
HU
GER
ENG
16.07.18, Pondelok
Meniny má : Drahomír
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 9. 06. 2011    Autor: Obecný úrad
Pozvánka na zasadanie Obecného zastupiteľstva
Pozývam Vás na zasadanie Obecného zastupiteľstva v Jelenci, ktoré sa bude konať dňa 10. júna 2011 (piatok) o 16.00 hod. v zasadačke KD.


Program rokovania:

1. Otvorenie a procedurálne veci.
2. Správa o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadaní OZ.
3. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Jelenec na II. polrok 2011.
4. Volebný program OZ Obce Jelenec na volebné obdobie 2010-2014.
5. Komisia výstavby a ÚP – návrh rozpočtu na rekonštrukciu MŠ Jelenec po jednotlivých etapách.
6. Vnútorný predpis na vedenie účtovníctva pre Obec Jelenec – aktualizácia.
7. Štátny fond rozvoja bývania - záložná zmluva na bytové domy a návrh na vklad záložného práva.
8. Ministerstvo dopravy, výstavby a reg. rozvoja SR Bratislava - záložná zmluva na bytové domy a návrh na vklad záložného práva.
9. Cenník ubytovanie pre letnú turistickú sezónu 2011.
10. Novelizácia zákona NR SR o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest.
11. Prehodnotenie ceny pozemkov v rekreačnej oblasti Remitáž Jelenec.
12. Obecné siete, s.r.o. Sládkovičova 11, Nitra – žiadosť o udelenie súhlasu na vybudovanie optickej siete.
13. Návrh na doplnenie sobášiacich.
14. Prerokovanie čerpania úveru.
15. PD Neverice – ponuka na odkúpenie podielov.
16. Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava – ponuka prebytočného nehnuteľného majetku – rekreačnej chaty v k.ú. Jelenec.
17. Premena tradičnej školy na modernú – projekt financovaný z Európskych štrukturálnych fondov.
18. Obedy pre dôchodcov – ZŠ.
19. Mgr. Boris Starovič, Jelenec č. 75 – žiadosť o inštalovanie osvetlenia na Hlavnú ulicu, oproti rodinnému domu č. 70.
20. Jozef Kapusník, Zlaté Moravce – zámenná zmluva na zámenu nehnuteľností pri pohostinstve a tenisovom kurte.
21. Ing. Jana Fintorová, PhD, Jelenec 1433, Jelenec – žiadosť o sprístupnenie čerpania vody zo studne v rekreačnej oblasti.
22. Mgr. Marián Koppal, Kmeťova 6, Nitra – žiadosť o prenájom obchodných priestorov za účelom zriadenia predajne so zmiešaným tovarom.
23. Jozef Ackermann, Jelenec č. 417 – žiadosť o odpredaj pozemku pred jeho rodinným domom.
24. Informácie starostu obce:
a) Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011.
b) Rekonštrukcia kultúrneho domu - kolaudácia.
c) Rekonštrukcia centrálnej časti obce.
d) Nájomné byty – platby.
e) Cenové ponuky na opravu príjazdovej cesty zo Šuminy k štátnej ceste I/65 (betonka)
25. Návrh na uznesenie.
26. Záver rokovania

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  1936
Detský maškarný ples 2018
Čítanosť:  1515
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1390
Zámery obce (08.12.2017)
Čítanosť:  1297
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1052

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr