SVK
HU
GER
ENG
16.08.18, Štvrtok
Meniny má : Leonard
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 9. 03. 2011    Autor: Obecný úrad
Pozvánka 
Starosta obce Jelenec

V Jelenci dňa 03.03.2011

P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na zasadanie Obecného zastupiteľstva v Jelenci, ktoré sa bude konať

dňa 11. marca 2011 (piatok) o 16.30 hod.

v zasadačke KD.


Program rokovania:

1. Otvorenie a procedurálne veci.
2. Správa o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadaní OZ.
3. Správa hlavného kontrolóra Obce Jelenec z následnej finančnej kontroly.
4. Záverečný účet obce Jelenec za rok 2010, stanovisko hlavného kontrolóra.
5. Návrh členov komisií OZ.
6. Návrh rozpočtu obce Jelenec na rok 2011 (vrátane ZŠ a MŠ), stanovisko hlavného kontrolóra.
7. MŠ Jelenec – žiadosť o riešenie havarijného stavu budovy.
8. ZŠ Jelenec – žiadosť o dorobenie chýbajúceho oplotenia medzi školou a nájomnými bytovými domami.
9. ZŠ Jelenec – žiadosť udelenie výnimky z dodržania najvyššieho počtu žiakov v 1. ročníku a o povolenie prekročiť ho o 3 žiakov.
10. Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi so sídlom vo Výčapoch Opatovciach – návrh na zapracovanie 5 % spoluúčasti obce, t.j. 6,59 € na obyvateľa z dôvodu úspešnosti projektu.
11. Romir, s.r.o., Solivarská 17, Bratislava – žiadosť o ukončenie nájomnej zmluvy dohodou.
12. Jozefína a František Nagyoví, Jelenec č. 398 – žiadosť o riešenie znečisteného a zaneseného jarku pred rod. domom A. Farkaša č. 395.
13. Henrieta Ackermannová, Jelenec 417 a Michaela Starovičová, Jelenec 482, nájomníci priestorov vo vlastníctve Obce Jelenec – žiadosť o prehodnotenie užívania sociálnych zariadení.
14. Ladislav Bencz, Jelenec 789/5 - žiadosť o prenájom pozemku za účelom zriadenia garáže.
15. Stanovisko predsedu komisie výstavby a ÚP k riešeniu problému s vysokými stromami v areáli školského ihriska.
16. Alica Nagyová, Jelenec 681 – žiadosť o prenájom priestorov v kaštieli za účelom zriadenia maloobchodnej predajne.
17. Projekt – Program cezhraničnej spolupráce.
18. Daniel Kysela a manž. Helena, Jasovská 5, Bratislava – žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti v rekreačnej oblasti a to dielu 2, ktorý sa pričleňuje k parc.č.3514/80 o výmere 179 m2 v zmysle geometrického plánu č. 207/2010, zo dňa 15.12.2010.
19. Tábiová Pavlína, Jelenec č. 19 – žiadosť o zníženie poplatku za vývoz TKO.
20. Určenie úradných dní a hodín pre Obecný úrad v Jelenci.
21. Informácie starostu obce:
a. Návšteva družobnej obce Balatonvilágos.
b. Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2011.
c. Zateplenie kultúrneho domu.
d. Zverejňovanie všetkých obchodných zmlúv a faktúr.
e. Gaštanová ul. – nn, VO, vybavenie stavebného povolenia
f. Hlavný banský úrad so sídlom v Banskej Štiavnici – Rozhodnutie o prerušení konania o 19.00 hod.

22. Diskusia.
23. Návrh na uznesenie.
24. Záver rokovania

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2146
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1574
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1267
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1066
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  913

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr