SVK
HU
GER
ENG
14.08.18, Utorok
Meniny má : Mojmír
 
:. DOKUMENTY > ZMLUVY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

Momentálne sa zobrazuje rok 2018.

Ak chcete zobraziť iný rok, zadajte ho prosím tu:


Číslo Č. dodatku Rok Zmluvná strana Názov zmluvy Predmet Cena Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy
1 2018 Stomon, s.r.o. Nové Zámky Zmluva o dielo PD 5210.00 18.01.2018
2 2018 Mgr. Oľga Csalová Zmluva o dielo č. 2/2018/OPKZP Zberný dvor Jelenec - špeciálne služby 4580.00 19.01.2018
3 2018 Galileo Corporation s. r. o. Zmluva o vytvorení webového sídla Vytvorenie webového sídla 1400.00 30.1.2018
4 2018 Galileo Corporation s. r. o. Zmluva o prevádzke webového sídla Prevádzka webového sídla 400.00 30.1.2018
5 2018 František Malý Kúpna zmluva Kúpna zmluva 4650.00 23.3.2018
6 2018 Vladimír Szegény a manželka Kúpna zmluva Kúpna zmluva 231.00 23.3.2018
6 1 2018 Vladimír Szegény a manželka Kúpna zmluva Dodatok č.1 21.6.2018
7 2018 Komunálna poisťovňa Poistná zmluva Poistenie zodpovednosti 921.00 26.3.2018
8 2018 Komunálna poisťovňa Poistná zmluva Poistenie majetku 26.3.2018
9 2018 FoArch Zmluva o dielo Zhotovenie diela 850.00 4.4.2018
10 2018 RRA Novozámocko Zmluva o dielo Zmluva o dielo 1050.00 30.4.2018
11 2018 osobnyudaj.sk, s. r. o. Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodp. osoby Zmluva o zabezpečení výkonu činnosti zodp. osoby 43.00 30.4.2018
12 2018 SENIORKA, n. o. Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby ... Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby ... 171.60 1.5.2018
13 2018 SENIORKA, n. o. Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby ... Zmluva o zabezpečení poskytovania sociálnej služby ... 514.80 1.5.2018
14 2018 Kristína Bartková Kúpna zmluva Kúpna zmluva 10140.00 4.5.2018
15 2018 OTP Banka Slovensko, a. s. Dodatok č.14 k Zmluve o úvere Zmluva o úvere 14.5.2018
16 2018 FKL a brat, spol. s. r. o. Dohoda o zrušení zmluvy o dielo Dohoda o zrušení zmluvy o dielo 22.5.2018
17 2018 GEODETICCA s. r. o. Zmluva o spracovaní osobných údajov Zmluva o spracovaní osobných údajov 16.5.2018
18 2018 Otto Borbely a manž. Kúpna zmluva Kúpna zmluva 943.00 4.5.2018
19 2018 SPP a. s. Zmluva o dodávke plynu Zmluva o dodávke plynu 1.7.2018
20 2018 IROP Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 95.00 4.7.2018
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr