SVK
HU
GER
ENG
18.10.17, Streda
Meniny má : Lukáš
 
:. DOKUMENTY > FAKTÚRY
 
obr
obr
[ o stránke ]
 

Momentálne sa zobrazuje rok 2017.

Ak chcete zobraziť iný rok, zadajte ho prosím tu:


Číslo Rok Dodávateľ Predmet Úhrada Suma Mena Poznámka
20171 2017 LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o jedálne kupóny 24.1.2017 1528.40
20172 2017 Poradca, s.r.o. Žilina poradca podnikateľa 24.1.2017 24.90
20173 2017 Szonlajtner, Autoservis Ž oprava autobusu 24.1.2017 597.12
20174 2017 JF real, s.r.o. Jelenec 4 MŠ - doskočisko - detské preliezky 10.1.2017 1800.96
20175 2017 Andrea Shop, s.r.o., D. S MŠ - jedálen - zakúpenie sporáka 10.1.2017 278.99
20176 2017 Plantex, s.r.o., Veselé 9 MŠ-jedáleň , školské ovocie 6.2.2017 49.87
20177 2017 Geodetica, s.r.o. Košice mesačný poplatok 6.2.2017 29.00
20178 2017 Koma Slovakia, Nitra MŠ - prenájom sanitárneho kontajneru 6.2.2017 216.00
20179 2017 Nevernet, s.r.o. Neverice MŠ - internet 1/2017 6.2.2017 27.52
201710 2017 Vema, s.r.o. Bratislava používanie verezie PaM 6.2.2017 244.68
201711 2017 Š. Miškolci, Obyce 440 Odborná prehliadka - nájomné byty 6.2.2017 437.00
201712 2017 Olymp, Šmrhola, Santovka plaketa, diplom 6.2.2017 63.92
201713 2017 Vema, s.r.o. Bratislava Seminár PaM 6.2.2017 54.00
201714 2017 SOZA Bratislava verej. používanie hudobných diel 6.2.2017 14.28
201715 2017 LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o jedálne kupóny 8.2.2017 3048.40
201716 2017 Prounion, a.s. Piaristick Proj. zámer - MŠ - nadstavba 15.2.2017 600.00
201717 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - Ocú 1/2017 9.2.2017 1042.00
201718 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - DS 1/2017 9.2.2017 10.00
201719 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn -SOI 1/2017 9.2.2017 344.00
201720 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - MŠ 1/2017 9.2.2017 414.00
201721 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - telocvičňa 1/2017 9.2.2017 506.00
201722 2017 Ing. Viera Púchovská, Nit zameranie stavieb - býv. MNV a priľahlá budova 9.2.2017 284.00
201723 2017 E. Rácz, Palivá a stav. Ž štrkopiesok lomový 9.2.2017 282.00
201724 2017 ELcomp, s.r.o., Pražská 2 VO - výmena svietidiel verej. osvetlenia 21.2.2017 2679.94
201725 2017 Gyepes Trans, s.r.o. Doln preprava žiakov ZŠ Jelenec 9.2.2017 137.42
201726 2017 Gyepes Trans, s.r.o. Doln preprava žiakov ZŠ Jelenec 9.2.2017 194.71
201727 2017 Szonlajtner, Autoservis Ž údržba autobusu 14.2.2017 601.70
201728 2017 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa TJ Jelenec 6.2.2017 107.35
201729 2017 PZO pre separ. zber a nak množstvový zber odpadu 13.2.2017 678.30
201730 2017 ŠJ pri ZŠ Jelenec obedy dôchodcov 1/2017 14.2.2017 1160.34
201731 2017 Vadas - J.Vadovič, Bohdan školenie BOPZ- Ocú, MŠ, aktivač. 15.2.2017 420.00
201732 2017 PAČ Žitava, s.r.o. Zl. Mo pranie 15.2.2017 161.65
201733 2017 RVC Nitra panelová diskusia k dani z nehn. 13.2.2017 12.00
201734 2017 Ferex, s.r.o. Nitra dodávka kontajnerov 17.2.2017 169.56
201735 2017 Slovakia Energy, s.r.o, B el. energia - vyúčt. fa SOI 17.2.2017 658.26
201736 2017 Slovakia Energy, s.r.o, B el. energia - vyúčt. fa VO2 17.2.2017 283.03
201737 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - Ocú 2/2017 1.3.2017 1009.00
201738 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - DS 2/2017 1.3.2017 10.00
201739 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn -SOI 2/2017 1.3-2017 344.00
201740 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - MŠ 2/2017 1.3.2017 402.00
201741 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - telocvičňa 2/2017 1.3.2017 490.00
201742 2017 RZPO Kolíňany výročná schôdza 13.2.2017 120.00
201743 2017 Slovak Telekom, Bratislav telefón, internet-OcÚ 1/2017 13.2.2017 74.63
201744 2017 Slovak Telekom, Bratislav hovorné 1/2017 - MŠ, kult. ATC 13.2.2017 47.71
201745 2017 Nevernet, s.r.o. Neverice Internet MŠ 2/2017 15.2.2017 27.52
201746 2017 Insgraf, s.r.o. Šaľa MŠ - materiál 17.2.2017 162.50
201747 2017 VPP, s.r.o. Jelenec 377 násypník 17.2.2017 374.00
201748 2017 SWAN, a.s. Bratislava hovorné 1/2017 17.2.2017 47.77
201749 2017 Obec Velčice likvidácia odpad. vôd 1/2017 17.2.2017 288.00
201750 2017 JF real, s.r.o. Jelenec 4 oprava žľabu strechy MŠ 17.2.2017 156.24
201751 2017 Slovakia Energy, s.r.o, B el. energia - vyúčt. fa ATC 1/2017 17.2.2017 13.30
201752 2017 ZSE, a.s. Bratislava el.energia- vyúčt. fa TJ 1/2017 17.2.2017 132.66
201753 2017 PZO pre separ. zber a nak vývoz odpadu 20.2.2017 2323.01
201754 2017 Orange Slovensko, a.s. Br hovorné 13.2.2017 43.83
201755 2017 Unimal - O. Borbély, Jele Oprava verejného osvetlenia 20.2.2017 945.60
201756 2017 Geodetica, s.r.o. Košice služby web Gis 17.2.2017 29.00
201757 2017 Koma Slovakia, Nitra MŠ - prenájom sanitárneho kontajneru 17.2.2017 216.00
201758 2017 Poradca, s.r.o. Žilina Poradca r. 2016 1.3.2017 24.90
201759 2017 Olymp, Šmrhola, Santovka kľúčenky 17.2.2017 199.08
201760 2017 Ľ. Tichanský - Mati, Nitr Nákup tanierov KD, pohárov 17.2.2017 464.96
201761 2017 RVC Martin školenie hlavných kontrolórov 23.2.2017 188.00
201762 2017 NRZO ZMOS Jelšovce členské 2017 23.2.2017 105.80
201763 2017 ZVS, a.s. Nitra vodné bytovky 1/2017 23.2.2017 132.52
201764 2017 ZVS, a.s. Nitra vodné OcÚ,MŠ, adm. bud., 1/2017 23.2.2017 71.30
201765 2017 O2 Slovakia, s.r.o. Brati hovorné 23.2.2017 66.68
201766 2017 RTVS Bratislava služby poskytované verjnosti rozhlas a telev. 23.2.2017 222.96
201767 2017 NISSR, a.s. Bratislava Pečať rozvoja obcí 23.2.2017 265.20
201768 2017 ZVS, a.s. Nitra vodné 1/2017, TJ 23.2.2017 8.92
201769 2017 Kameňolomy a štrkopiesky štrk, kameň na cesty 23.2.2017 592.15
2017/70 2017 St. Florián ročná revízia - hasiace prístroje 23.2.2017 280.80
21771 2017 Vojtech Kuman, Šaľa Nákup obrusov KD 23.2.2017 221.00
1 2017 Komplet&K, s.r.o., Nitra pracovný odev a obuv 3.1.2017 40.00 pokl.
2 2017 Mgr. Pavol Riecky, Levice kancelárske potreby 4.1.2017 92.88 pokl.
3 2017 Ing. Ernest Tyukos, Kasal TJ štadion - elektro materiál 5.1.2017 29.12 pokl.
4 2017 Tesco Nitra Tombola na ples 5.1.2017 29.90 pokl.
5 2017 Peter Šindler, Novozámock PHM Passat 9.1.2017 78.08 pokl.
6 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM auto VW golf 9.1.2017 66.50 pokl.
7 2017 OBI Slovakia, s.r.o. Brat nákup zámku - budova býv. MNV 9.1.2017 20.99 pokl.
8 2017 NAY Elektrodom Nitra sáčky do vysávača 9.1.2017 20.97 pokl.
9 2017 Motoroil - F, Nitra olej do traktora 9.1.2017 40.05 pokl.
10 2017 Stanislav Dubec, Gen.Svob toner do tlačiarní 10.1.2017 167.80 pokl.
11 2017 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc obedy dôchodcov 1/2017 11.1.2017 195.00 pokl.
12 2017 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc občerstvenie OZ 11.1.2017 111.00 pokl.
13 2017 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc obedy dôchodcov 12/2016 11.1.2017 257.50 pokl.
14 2017 Nálrodná diaľničná spoloč diaľničné známky 11.1.2017 100.00 pokl.
15 2017 Búran, s.r.o. Štúrova 99, oceľová tyč, rukavice 13.1.2017 22.57 pokl.
16 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 13.1.2017 16.00 pokl.
17 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 16.1.2017 230.00 pokl.
18 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 16.1.2017 91.12 pokl.
19 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 16.1.2017 20.00 pokl.
20 2017 Breno, s.r.o., Nitra koberec - autobus 17.1.2017 27.58 pokl.
21 2017 2U spol. s r.o. Trnavská SR zástavy, EÚ zástavy 17.1.2017 151.20 pokl.
22 2017 Ivan Fedák, Jelenec čistiace potreby 17.1.2017 19.00 pokl.
23 2017 F. Majtán- Euronics TPD , monitor k počítaču 17.1.2017 144.90 pokl.
24 2017 PRO-NIK, s.r.o.Nitra pracovný odev a obuv 17.1.2017 306.80 pokl.
25 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 17.1.2017 17.30 pokl.
26 2017 F. Majtán- Euronics TPD , MŠ - počítač 17.1.2017 399.00 pokl.
27 2017 Slovenská pošta, a.s. B. kolky - vysporiadanie pozemkov pod MŠ(4 zmluvy&&ň 18.1.2017 264.00 pokl.
28 2017 Mesto Nitra, Štefánikova parkovacie karty ročné 2x 18.1.2017 170.00 pokl.
29 2017 PRO-NIK, s.r.o.Nitra pracovný odev a obuv 18.1.2017 86.90 pokl.
30 2017 Búran, s.r.o. Štúrova 99, železo - pluh za traktor 18.1.2017 94.56 pokl.
31 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav materiál - autobus 19.1.2017 0.00 pokl.
32 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 19.1.2017 22.85 pokl.
33 2017 COOP Jednota, SD Nitra občerstvenie - vystúpenie spev. súborov 19.1.2017 25.37 pokl.
34 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM auto VW golf 23.1.2017 46.55 pokl.
35 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 23.1.2017 83.80 pokl.
36 2017 NAY Elektrodom Nitra cena do tomboly - ples maď. rodičov 23.1.2017 53.77 pokl.
37 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 23.1.2017 201.24 pokl.
38 2017 Linda Andrašková príspevok pri narodení dieťaťa 24.1.2017 50.00 pokl.
39 2017 Štefan Matesko príspevok pri narodení dieťaťa 26.1.2017 50.00 pokl.
40 2017 Robson, s.r.o, Nitra STK + emisná kontrola - autobus 26.1.2017 88.00 pokl.
41 2017 Farby, laky, drogéria, M. materiál na TJ štadión 21.1.2016 61.73 pokl.
42 2017 Slovenská pošta, a.s. B. správny poplatok 26.1.2017 66.00 pokl.
43 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 26.1.2017 31.95 pokl.
44 2017 Panta Rhei, Veľký Meder nákup kníh do knižnice 30.1.2017 24.72 pokl.
45 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 30.1.2017 77.14 pokl.
201772 2017 Inta, s.r.o. Trenčín odber kuchynského odpadu 1.3.2017 17.10
201773 2017 Mesto Nitra, Štefánikova spoločný stav. úrad 2016 1.3.2017 4654.67
201774 2017 V.I. Trade, Novozámocká 1 oprava kotla MŠ 1.3.2017 208.46
2017/76 2017 Alianz, a.s. Bratislava havarijné poistenie autobusu 1.3.2017 370.48
201776 2017 ALZA CE a.s. MŠ jedáleň - tyčový mixér 1.3.2017 40.28
201777 2017 Szonlajtner, Autoservis Ž oprava autobusu 6.3.2017 588.80
201778 2017 ŠJ pri ZŠ Jelenec stravné dôchodcov 2/17 6.3.2017 985.59
201779 2017 SWAN, a.s. Bratislava hovorné 2/2017 9.3.2017 42.76
201780 2017 PKF, a.s. Nitra poist. mot. vozidla - zodp. za škodu 13.3.2017 144.91
201781 2017 PKF, a.s. Nitra poistenie majetku 13.3.2017 421.61
201782 2017 LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o jedálne kupóny 14.3.2017 1528.40
201783 2017 OZ Žibrica, Štitáre členské 2017 13.3.2017 25.00
201784 2017 Lyreco CE Pezinok kancelárske potreby 9.3.2017 155.44
201785 2017 PZO pre separ. zber a nak nakladanie s biolog. odpadom 9.3.2017 678.30
201786 2017 Slovak Telekom, Bratislav hovorné a internet - obec 9.3.2017 68.00
201787 2017 Slovak telekom, a.s. Bati hovorné MŠ, ATC, kult. 9.3.2017 56.75
201788 2017 Koma Slovakia, Nitra MŠ - prenájom sanitárneho kontajneru 9.3.2017 216.00
201789 2017 Nevernet, s.r.o. Neverice MŠ-internet 3/2017 9.3.2017 27.52
201790 2017 Gigaprint, s.r.o. Trenčín tonery 9.3.2017 48.23
201791 2017 Unimal - O. Borbély, Jele údržba osvetlenia 9.3.2017 996.60
201792 2017 PAČ Žitava Zl. Moravce pranie 9.3.2017 82.80
201793 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - Ocú 3/2017 15.3.2017 951.00
201794 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - DS 3/2017 15.3.2017 10.00
201795 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn -SOI 3/2017 15.3.2017 344.00
201796 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - MŠ 3/2017 15.3.2017 379.00
201797 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - telocvičňa 3/2017 22.3.2017 462.00
201798 2017 Obec Velčice likvidácia odpad. vôd 2/2017 15.3.2017 256.00
201799 2017 Unimal - O. Borbély, Jele údržba VO 22.3.2017 266.00
2017100 2017 Creatick.s.r.o. Nitra Fotokniha - M. Jókaiová 22.3.2017 46.40
2017101 2017 Poľov. združenie Jelenec- služby rok 2016 15.3.2017 668.53
2017102 2017 O2 Slovakia, s.r.o. Brati hovorné 2/2017 15.3.2017 61.30
2017103 2017 ZVS, a.s. Nitra vodné bytovky 2/2017 15.3.2017 112.77
2017104 2017 ZVS, a.s. Nitra vodné OcÚ,MŠ, adm. bud.,2/2017 15.3.2017 145.16
2017105 2017 RZPO Kolíňany školenie 17.3.2017 200.00
2017106 2017 Pavel Hók, Jelenec 543 ohrievač TJ (montáž, demontáž) 22.3.2017 434.00
2017107 2017 Prounion, a.s. Piaristick Spracovanie projektovej dokumentácie (učebne ZŠ) 22.3.2017 600.00
2017108 2017 ZVS, a.s. Nitra vodné 2/2017, TJ 22.3.2017 24.62
2017109 2017 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa 1/2017, TJ 22.3.2017 2.21
2017110 2017 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa TJ 2/2017 22.3.2017 181.84
2017111 2017 Slovakia Energy, s.r.o, B el. energia - vyúčt. fa SOI 02/17 24.03.2017 -328.10
2017112 2017 Slovakia Energy, s.r.o, B el. energia - vyúčt. fa VO2 2/17 22.3.2017 50.89
2017113 2017 Slovakia Energy, s.r.o, B el. energia - vyúčt. fa ATC 2/2017 24.03.2017 -15.10
2017114 2017 Ing. J. Vyskoč, Ekostavin čerpanie vody, výkop, uloženie potrubia 24.03.2017 3720.47
2017115 2017 Slovgram Bratislava verej. používanie hudobných diel 22.3.2017 38.50
2017116 2017 Meggy, s.r.o. Jelenec 26 MŠ - školské potreby 22.3.2017 66.40
2017117 2017 Orange Slovensko, a.s. Br hovorné 23.3.2017 87.00
2017118 2017 IVES Košice služby matrika 3/17-2/18 30.3.2017 25.09
2017119 2017 Inta, s.r.o. Trenčín MŠ odber kuchynského odpadu 30.3.2017 11.40
2017120 2017 Ing. Viera Púchovská, Nit adresný bod - zameranie p.č. 431/9 30.3.2017 70.00
2017121 2017 Prounion, a.s. Piaristick vedenie procesu VO - projekt MŠ 30.3.2017 600.00
2017122 2017 Hagleitner, s.r.o. Senec čistiace potreby 30.3.2017 206.81
2017123 2017 Geodetica, s.r.o. Košice služby web Gis 30.3.2017 29.00
2017124 2017 E. Rácz, Palivá a stav. Ž štrkopiesok lomový 30.3.2017 614.40
2017125 2017 Nevernet, s.r.o. Neverice servisné práce 30.3.2017 15.00
2017126 2017 Unimal - O. Borbély, Jele natieračské práce - pódium 30.3.2017 1642.46
46 2017 Mgr. Pavol Riecky, Levice nákup kancelárskych potrieb 1.2.2017 151.07 pokl.
47 2017 Ivan Fedák, Jelenec občerstvenie - maškarný ples 1.2.2017 31.41 pokl.
48 2017 COOP Jednota, SD Nitra M. Jókaiová - dárkový koš 1.2.2017 38.66 pokl.
49 2017 M. Michalková -ORTV Nitra náhradné súč. - soc. zariadenia 1.2.2017 32.65 pokl.
50 2017 J.Oprala - Garmond Nitra diplomy - maškarný ples 1.2.2017 26.40 pokl.
51 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM traktor 1.2.2017 234.00 pokl.
52 2017 Boris Drobný príspevok pri narodení dieťaťa 1.2.2017 50.00 pokl.
53 2017 Slovenská pošta, a.s. B. nákup kolka - vysp. pozemkov 1.2.2017 66.00 pokl.
54 2017 Slovenská pošta, a.s. B. nákup známok 1.2.2017 25.00 pokl.
55 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 1.2.2017 286.65 pokl.
56 2017 Ivan Kondé cestovný príkaz 3.2.2017 35.07 pokl.
57 2017 Personal Agency E.J. Nitr kytica - M. Jókai , živ. jubileum 3.2.2017 38.00 pokl.
58 2017 Ján Poláčik, Jelenec 612 oprava auta WV - prevodovka 6.2.2017 332.20 pokl.
59 2017 L. Púchovský cestovný príkaz 6.2.2017 22.50 pokl.
60 2017 Metro Cash & Carry SR, s. MŠ - čistiace potreby 6.2.2017 28.60 pokl.
61 2017 Adonai Halanda príspevok pri narodení dieťaťa 6.2.2017 50.00 pokl.
62 2017 Eva Kopuncová, Štvrtok 30 čistiace potreby 6.2.2017 75.90 pokl.
63 2017 Agroland Nitra, s.r.o náhr. diel - vlečka 7.2.2017 81.62 pokl.
64 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 8.2.2017 77.81 pokl.
65 2017 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc občerstvenie - odovzdanie ocenenia - živ. jubileum 8.2.2017 183.00 pokl.
66 2017 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc obč. - z príležitosti vystúpenia folkl.skupin 8.2.2017 300.00 pokl.
67 2017 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc stravovanie dôchodcov 8.2.2017 417.50 pokl.
68 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 13.2.2017 76.67 pokl.
69 2017 Ema Tábiová príspevok pri narodení dieťaťa 13.2.2017 50.00 pokl.
70 2017 Agroland Nitra, s.r.o náhr. diely - vlečka za traktorom 13.2.2017 119.58 pokl.
71 2017 L&Š, s.r.o. Nitra materiál na traktor 13.2.2017 42.62 pokl.
72 2017 Panta Rhei, Veľký Meder nákup kníh do knižnice 15.2.2017 31.52 pokl.
73 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 15.2.2017 190.00 pokl.
74 2017 Agroland Nitra, s.r.o náhr. diely - traktor 15.2.2017 59.95 pokl.
75 2017 Metro Cash & Carry SR, s. KD - nákup príborov 15.2.2017 116.35 pokl.
76 2017 E. Rácz, Palivá a stav. Ž štrk na cesty 15.2.2017 115.00 pokl.
77 2017 Jaroslav Plavy, Galanta materiál - metly, vrecia.. 15.2.2017 59.16 pokl.
78 2017 Talamon, s.r.o. D. Streda nákup kníh do knižnice 16.2.2017 163.89 pokl.
79 2017 Metro Cash & Carry SR, s. Ples ZŠ - tombola 16.2.2017 109.55 pokl.
80 2017 Peter Rybanský, Nadlice nákup kníh do knižnice 17.2.2017 36.00 pokl.
81 2017 Búran, s.r.o. Štúrova 99, materiál na traktor - vlek 17.2.2017 54.74 pokl.
82 2017 L&Š, s.r.o. Nitra materiál na TJ štadión 17.2.2017 34.69 pokl.
83 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 20.2.2017 200.60 pokl.
84 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 20.2.2017 27.15 pokl.
85 2017 KDM plus, s.r.o., Goliano materiál KD + SOI 21.2.2017 88.00 pokl.
86 2017 Vojtech Kuman, Šaľa obrusové pásy 22.2.2017 50.00 pokl.
87 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 23.2.2017 84.79 pokl.
88 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav žiarovky do auta 23.2.2017 29.40 pokl.
89 2017 M. Michalková -ORTV Nitra náhradné súč. - soc. zariadenia 23.2.2017 49.28 pokl.
90 2017 Robson, s.r.o, Nitra STK - traktor 24.2.2017 107.00 pokl.
91 2017 Olívia Besedičová príspevok pri narodení dieťaťa 27.2.2017 50.00 pokl.
92 2017 KDM plus, s.r.o., Goliano materiál KD 28.2.2017 35.70 pokl.
93 2017 Slovenská pošta, a.s. B. zakúpenie kolkov 2.3.2017 23.00 pokl.
94 2017 Briston, s.r.o. Sládkovič MŠ - čistiace potreby 2.3.2017 136.20 pokl.
95 2017 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc stravné dôchodcov 4/17 4.5.2017 542.50 pokl.
96 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 3.3.2017 79.80 pokl.
97 2017 Hagard Hal, spol.s.r.o. N materiál na TJ štadión 3.3.2017 41.82 pokl.
98 2017 AJ Produkty, a.s. Bratisl Plechová skriňa - KD 6.3.2017 358.00 pokl.
99 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 6.3.2017 212.40 pokl.
100 2017 Metro Cash & Carry SR, s. MŠ-kancelárske potreby 6.3.2017 94.88 pokl.
101 2017 Alza.cz.a.s, Praha 7 nákup tlačiarne 6.3.2017 173.68 pokl.
102 2017 Fox, s.r.o. Nitra prenájom náradia 7.3.2017 26.40 pokl.
103 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM auto VW golf 7.3.2017 59.85 pokl.
104 2017 L&Š, s.r.o. Nitra TJ - latex 7.3.2017 19.38 pokl.
105 2017 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc stravné dôchodcov 2/17 7.3.2017 875.00 pokl.
106 2017 FaxCopy, a.s. Bratislava výroba razítok - stavebné 7.3.2017 31.90 pokl.
107 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM traktor 7.3.2017 236.00 pokl.
108 2017 Autobaterky, s.r.o. Nitra baterka do traktora 8.3.2017 129.00 pokl.
109 2017 Slovenská pošta, a.s. B. nákup kolka - vysp. pozemkov 8.3.2017 66.00 pokl.
110 2017 Mgr. Pavol Riecky, Levice nákup kancelárskych potrieb 9.3.2017 92.55 pokl.
111 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 9.3.2017 27.55 pokl.
112 2017 Topmotors, s.r.o. Nitra stierače WV auto 10.3.2017 21.20 pokl.
113 2017 Metro Cash & Carry SR, s. nákup materiálu (koše, termosky...) 10.3.2017 129.61 pokl.
114 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 13.3.2017 160.00 pokl.
115 2017 Slovenská pošta, a.s. B. katastrálne mapy 13.3.2017 23.00 pokl.
116 2017 Slovak Tourism, a.s. Nitr občerstvenie - stavebný odb. 13.3.2017 35.15 pokl.
117 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 13.3.2017 79.55 pokl.
118 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 15.3.2017 40.55 pokl.
119 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 16.3.2017 25.30 pokl.
120 2017 Pavol Čepček Best Foto Ži Pohľadnice obce Jelenec 16.3.2017 204.00 pokl.
121 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 20.3.2017 197.20 pokl.
122 2017 Kameňolomy a štrkopiesky štrk na cesty - chat. oblasť 20.3.2017 387.58 pokl.
123 2017 Baltazár Andraško zakúpenie radlice 20.3.2017 450.00 pokl.
124 2017 Belumi Pumpy, s.r.o. Nové prisávací ventil - studňa na cintoríne 21.3.2017 7.70 pokl.
125 2017 Agroland Nitra, s.r.o tiahlo - traktor 21.3.2017 30.80 pokl.
126 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 21.3.2017 49.55 pokl.
127 2017 Mgr. Peter Moško, Veľký K čistiace potreby 21.3.2017 34.00 pokl.
128 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM auto VW golf 21.3.2017 62.70 pokl.
129 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 21.3.2017 79.30 pokl.
130 2017 Velsen, s.r.o. Nitra údržba auta Passat 22.3.2017 43.60 pokl.
131 2017 Meta-gas, spol s r.o Nitr materiál na cintorín 22.3.2017 29.98 pokl.
132 2017 Chrome, s.r.o. Nitra Oprava Kosačky - TJ štadión 22.3.2017 270.88 pokl.
133 2017 Iveta Kušnírová, Dolné Kl silón do kosačiek 22.3.2017 68.82 pokl.
134 2017 Školáčik, s.r.o. Nitra MŠ - školské potreby 23.3.2017 33.06 pokl.
135 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM traktor 23.3.2017 232.08 pokl.
136 2017 Gigaprint, s.r.o. Trenčín toner do tlačiarní 24.3.2017 60.58 pokl.
137 2017 Ivan Fedák, Jelenec nákup materiálu 24.03.2017 31.44 pokl.
138 2017 Peter Turčan, Jelenec 28 Olej - Passat 24.3.2017 73.00 pokl.
139 2017 Metro Cash & Carry SR, s. občerstvenie - stretnutie starostov 29.3.2017 104.76 pokl.
140 2017 Mgr. Pavol Riecky, Levice nákup kancelárskych potrieb 29.3.2017 77.75 pokl.
143 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 31.3.2017 53.45 pokl.
144 2017 Agroland Nitra, s.r.o traktor - náhradné súčiastky 31.3.2017 217.91 pokl.
145 2017 Soft-Tech, s.r.o., Stropk toner do tlačiarní 31.3.2017 99.94 pokl.
146 2017 KDM plus, s.r.o., Goliano materiál KD 31.3.2017 34.10 pokl.
2017127 2017 LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o jedálne kupóny 6.4.2017 1528.40
2017128 2017 Taktik, Vydavateľstvo Koš MŠ - materiál pre predškolákov 6.4.2017 77.30
2017129 2017 Mickoitem LLC MŠ - materiál pre predškolákov 6.4.2017 79.60
2017130 2017 Infra Slovakia, Veľké Lev MŠ - materiál pre predškolákov 6.4.2017 42.49
2017131 2017 PAČ Žitava Zl. Moravce pranie 13.4.2017 90.68
2017132 2017 Miva Konstrukt, s.r.o, Je MŠ Jelenec -stavebné povolenie 12.4.2017 993.00
2017133 2017 ŠJ pri ZŠ Jelenec stravné dôchodcov 3/17 6.4.2017 1749.83
2017134 2017 ZVS, a.s. Nitra oprvná faktúra - telocvičňa 6.4.2017 -1.12
2017135 2017 ZVS, a.s. Nitra opravná faktúra - nájomné byty 6.4.2017 -2.58
2017136 2017 ZVS, a.s. Nitra opravná faktúra - bytovka 6.4.2017 -0.31
2017137 2017 ZVS, a.s. Nitra opravná faktúra - CO chata 6.4.2017 -1.12
2017138 2017 ZVS, a.s. Nitra opravná faktúra - Bistro 6.4.2017 -0.61
2017139 2017 ZVS, a.s. Nitra opravná faktúra - lupienkareň 6.4.2017 -1.12
2017140 2017 ZVS, a.s. Nitra opravná faktúra MŠ 6.4.2017 0.40
2017141 2017 ZVS, a.s. Nitra opravná faktúra - adm. budova 6.4.2017 -7.74
2017142 2017 ZVS, a.s. Nitra opravná faktúra - potraviny pri mlyne 6.4.2017 -1.12
2017143 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - telocvičňa 4/2017 20.4.2017 253.00
2017144 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - MŠ 4/2017 20.4.2017 208.00
2017145 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn -SOI 4/2017 20.4.2017 10.00
2017146 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - Ocú 4/2017 20.4.2017 521.00
2017148 2017 PZO pre separ. zber a nak množstvový zber BIO odpadu 13.4.2017 678.30
2017149 2017 ZVS, a.s. Nitra opravná faktúra OcÚ 13.42017 -4.58
2017150 2017 ZVS, a.s. Nitra opravná fa - mlyn 6.4.2017 -1.12
2017151 2017 RZPOP Kolíňany členské 2017 20.4.2017 289.80
2017152 2017 one TWO, s.r.o., Remeseln čistenie multifunkčného ihriska 13.4.2017 688.88
2017153 2017 SWAN, a.s. Bratislava hovorné 3/2017 19.4.2017 51.56
2017154 2017 V.Patúc, V. Zálužie Zvoz haluzoviny 13.4.2017 329.28
2017155 2017 T-Com Bratislava hovorné - kult. dom, ATC, MŠ 13.4.2017 61.72
2017156 2017 T-Com Bratislava hovorné, internet - OcÚ 4/2017 13.4.2017 58.16
2017157 2017 Dekoravia, s.r.o., Hlohov obhliadka javiska KD 13.4.2017 160.00
2017158 2017 V.Patúc, V. Zálužie zber a zvoz haluzoviny 19.4.2017 2294.40
2017159 2017 MVDr. Inštitorisová, Reme odchyt túlavých psov 19.4.2017 237.84
2017160 2017 Nevernet, s.r.o. Neverice Internet MŠ 4/2017 19.4.2017 27.52
2017161 2017 Slovakia Energy, s.r.o, B el. energia - vyúčt. fa SOI 03/17 19.4.2017 351.86
2017162 2017 Slovakia Energy, s.r.o, B el. energia - vyúčt. fa ATC 3/2017 19.4.2017 43.03
2017163 2017 Slovakia Energy, s.r.o, B el. energia - vyúčt. fa VO2 3/17 20.4.2017 343.12
2017164 2017 APM Technik, s.r.o. servis projektora 20.4.2017 145.00
2017145 2017 ELcomp, s.r.o., Pražská 2 reklamácia káblov VO 19.4.2017 102.72
2017146 2017 Plantex, s.r.o., Veselé 9 MŠ - školské ovocie 19.4.2017 43.00
2017167 2017 Inta, s.r.o. Trenčín odber kuchynského odpadu 26.4.2017 22.80
2017168 2017 O2 Slovakia, s.r.o. Brati hovorné 3/2017 26.4.2017 58.16
2017169 2017 ZVS, a.s. Nitra vodné 3/2017, TJ 26.4.2017 51.85
2017170 2017 Obec Velčice likvidácia odpad. vôd 3/2017 26.4.2017 320.00
2017171 2017 ZVS, a.s. Nitra vodné bytovky 3/2017 26.4.2017 114.07
2017172 2017 ZVS, a.s. Nitra vodné OcÚ,MŠ, adm. bud.,3/2017 26.4.2017 172.37
2017173 2017 Geodetica, s.r.o. Košice služby web Gis 26.4.2017 29.00
2017174 2017 Koma Slovakia, Nitra MŠ - prenájom sanitárneho kontajnera 26.4.2017 216.00
2017175 2017 PZO pre separ. zber a nak vývoz odpadu 26.4.2017 2958.70
2017176 2017 one TWO, s.r.o., Remeseln oprava oplotenia na multifunkčnom ihrisku 26.4.2017 1044.64
2017177 2017 ŠJ pri ZŠ Jelenec stravné dôchodcov 4/17 26.4.2017 1237.23
2017178 2017 Hagleitner, s.r.o. Senec čistiace potreby 26.4.2017 233.28
2017179 2017 ZMOS Bratislava členské 2017 26.4.2017 2100.00
2017180 2017 LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o jedálne kupóny 26.4.2017 1528.40
2017181 2017 Krtko Profík, Nitra čistenie kanal. potrubia TJ 26.4.2017 203.42
2017182 2017 P. Blaško, Zobor travel, TJ doprava-1.,8.,15/4 26.4.2017 247.20
147 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 3.4.2017 299.82 pokl.
148 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 3.4.2017 19.80 pokl.
149 2017 Borbély Elektro - Š. Borb MŠ - výmena el. sporáka, oprava bojlera 3.4.2017 50.00 pokl.
150 2017 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc stravovanie dôchodcov 3/2017 4.4.2017 587.50 pokl.
151 2017 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc občerstvenie - OZ 4.4.2017 60.50 pokl.
152 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 5.4.2017 60.65 pokl.
153 2017 Michaela Starovičová, Jel kvety - deň učiteľov 5.4.2017 152.00 pokl.
154 2017 Ivan Fedák, Jelenec čistiace potreby 5.4.2017 55.23 pokl.
155 2017 E. Rácz, Palivá a stav. Ž štrk na cesty - chat. oblasť 6.4.2017 62.00 pokl.
156 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 7.4.2017 78.00 pokl.
157 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav benzín do kosačiek 7.4.2017 36.40 pokl.
158 2017 Jaroslav Plavy, Galanta metly - nákup 7.4.2017 73.00 pokl.
159 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 7.4.2017 17.70 pokl.
160 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 10.4.2017 200.00 pokl.
161 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 10.4.2017 21.95 pokl.
162 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM auto VW golf 11.4.2017 33.13 pokl.
163 2017 Peter Turčan, Jelenec 28 oprava auta Passat 11.4.2017 194.00 pokl.
164 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 11.4.2017 12.90 pokl.
165 2017 OBI Slovakia, s.r.o. Brat nákup materiálu KD 11.4.2017 41.87 pokl.
166 2017 Mgr. Pavol Riecky, Levice kancelársky materiál 11.4.2017 40.10 pokl.
167 2017 Roman Drienovský, Topoľči pracovný odev a obuv 12.4.2017 50.00 pokl.
168 2017 Roman Drienovský, Topoľči pracovný odev a obuv 12.4.2017 40.00 pokl.
169 2017 Inter Cars, Bratislava TJ štadión - materiál 19.4.2017 62.81 pokl.
170 2017 Motoroil - F, Nitra prevodový olej - traktor 19.4.2017 24.95 pokl.
171 2017 ČS OMV Dolná Streda PHM Passat 19.4.2017 86.74 pokl.
172 2017 L&Š, s.r.o. Nitra TJ štadión - farba 20.4.2017 43.30 pokl.
173 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM auto VW golf 20.4.2017 55.35 pokl.
174 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 20.4.2017 37.75 pokl.
175 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 21.4.2017 31.60 pokl.
176 2017 Soft-Tech, s.r.o., Stropk farba do tlačiarne 21.4.2017 89.81 pokl.
177 2017 KDM plus, s.r.o., Goliano nákup materiálu (lišty, rukavice..) 24.4.2017 77.14 pokl.
178 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 24.4.2017 185.60 pokl.
179 2017 Haker, spol. s r.o. Nitra motor., olej, hlavice, sviečky, filter 24.4.2017 168.00 pokl.
180 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav TJ - benzín do kosačky 24.4.2017 54.00 pokl.
181 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 25.4.2017 51.15 pokl.
182 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM traktor 25.4.2017 236.00 pokl.
183 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 26.4.2017 85.05 pokl.
184 2017 Hagard Hal, spol.s.r.o. N TJ - elektroinšt. materiál 26.4.2017 32.20 pokl.
185 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 26.4.2017 29.60 pokl.
186 2017 Corex, s.r.o. Vráble materiál na autobus 27.4.2017 88.42 pokl.
187 2017 PRO-NIK, s.r.o.Nitra pracovná obuv 27.4.2017 89.60 pokl.
188 2017 Metro Cash & Carry SR, s. MŠ - čistiace potreby 27.4.2017 38.98 pokl.
189 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 2.5.2017 300.31 pokl.
190 2017 Tesco Nitra dárkový kôš 2.5.2017 98.71 pokl.
191 2017 Soft-Tech, s.r.o., Stropk farba do tlačiarne 3.5.2017 20.84 pokl.
192 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM auto VW golf 3.5.2017 67.58 pokl.
193 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 3.5.2017 83.16 pokl.
94 2017 Haker, spol. s r.o. Nitra náhradné diely - krovinorez 3.5.2017 44.20 pokl.
95 2017 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc stravné dôchodcov 4/17 4.5.2017 542.50 pokl.
96 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 10.5.2017 165.00 pokl.
97 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav benzín do kosačiek 10.5.2017 52.00 pokl.
98 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav TJ - benzín do kosačky 10.5.2017 37.58 pokl.
99 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 11.5.2017 95.45 pokl.
100 2017 Bruno Gálik príspevok pri narodení dieťaťa 11.5.2017 50.00 pokl.
101 2017 Jozef Tužinský - kominárs revízia plynových komínov 11.5.2017 100.00 pokl.
102 2017 Campri, spol. s r.o. Luži TJ materiál vodoinšt. 11.5.2017 40.75 pokl.
103 2017 Peter Rybanský, Nadlice nákup kníh do knižnice 11.5.2017 38.00 pokl.
104 2017 Ivan Fedák, Jelenec deň matiek - občerstvenie 12.5.2017 79.85 pokl.
105 2017 Roel Adrian Ramp led žiarovky 16.5.2017 184.88 pokl.
106 2017 Alza.cz, a.s., Praha dar k životnému jubileu 16.5.2017 133.68 pokl.
107 2017 Vladimír Uhrecký, Zl. Mor pracovný odev a obuv 16.5.2017 40.00 pokl.
108 2017 Michaela Starovičová, Jel nákup kvetov - deň matiek 16.5.2017 250.00 pokl.
109 2017 Vladimír Uhrecký, Zl. Mor pracovný odev a obuv 16.5.2017 40.00 pokl.
110 2017 Metro Cash & Carry SR, s. nákup riadu do kuchyne 16.5.2017 73.16 pokl.
111 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 16.5.2017 190.00 pokl.
112 2017 Mgr. Pavol Riecky, Levice nákup kancelárskych potrieb 17.5.2017 119.80 pokl.
113 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav benzín do krovinor. 17.5.2017 25.80 pokl.
114 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 18.5.2017 36.30 pokl.
115 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 19.5.2017 22.85 pokl.
116 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav benzín do krovinor. 19.5.2017 25.81 pokl.
117 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM traktor 19.5.2017 224.00 pokl.
118 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 19.5.2017 230.00 pokl.
119 2017 Tesco Nitra TJ štadión - materiál 19.5.2017 21.03 pokl.
120 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 22.5.2017 79.98 pokl.
121 2017 Penzion Hoffer, Zbehy vystúpenie spev. súborov 22.5.2017 79.62 pokl.
122 2017 Soft-Tech, s.r.o., Stropk farba do tlačiarne 22.5.2017 127.71 pokl.
123 2017 NAY Elektrodom Nitra nákup vysavača OÚ 23.5.2017 170.98 pokl.
124 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 23.5.2017 32.10 pokl.
125 2017 Viliam Ružovič-Hydrakov, klinové remene - mulčovač 24.5.2017 146.12 pokl.
126 2017 Soft-Tech, s.r.o., Stropk farba do tlačiarne 24.5.2017 199.88 pokl.
127 2017 Muziker, a.s. Bratislava ozvučenie 24.5.2017 199.00 pokl.
128 2017 Iveta Kušnírová, Dolné Kl silón do kosačiek 25.5.2017 73.02 pokl.
129 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 26.5.2017 168.00 pokl.
130 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 26.5.2017 51.15 pokl.
131 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav TJ - benzín do kosačky 29.5.2017 36.15 pokl.
132 2017 KDM plus, s.r.o., Goliano materiál KD 29.5.2017 54.07 pokl.
133 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav benzín do krovinor. 29.5.2017 26.20 pokl.
134 2017 Agroland Nitra, s.r.o náhradné diely - mulčovač 30.5.2017 105.46 pokl.
135 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM auto VW golf 30.5.2017 40.31 pokl.
136 2017 Mgr. Pavol Riecky, Levice nákup kancelárskych potrieb 31.5.2017 75.82 pokl.
137 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 31.5.2017 33.00 pokl.
138 2017 Element Senica did. predst. Šašo Fifo 31.5.2017 300.00 pokl.
139 2017 Ivan Fedák, Jelenec KD - čistiace potreby 31.5.2017 40.44 pokl.
140 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 31.5.2017 25.00 pokl.
2017183 2017 Ľubeh J.Behál, Nitr. Hrnč zemné práce- cintorín, ATC 2.5.2017 1408.80
2017184 2017 Orange Slovensko, a.s. Br hovorné 5.5.2017 40.58
2017185 2017 Prounion, a.s. Nitra Žiadosť o dotáciu MŠ - nadstavba 3.5.2017 1200.00
2017186 2017 Zábavné učenie, s.r.o. MŠ - materiál pre predškolákov 3.5.2017 187.48
2017187 2017 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa TJ 32/2017 4.5.2017 178.67
2017188 2017 Inkopps, s.r.o. Žilina Aktualizácia energ. auditu MŠ 5.5.2017 300.00
2017189 2017 Soft-Gl, s.r.o., Košice Aktualiz. a servis programu - ŠJ 5.5.2017 39.24
2017190 2017 Slovakia Energy, s.r.o, B el. energia - ATc - opravná fa 1/17 5.5.2017 0.77
2017191 2017 Slovakia Energy, s.r.o, B el. energia - VO2 - opravná fa 1/17 5.5.2017 -4.39
2017192 2017 Slovakia Energy, s.r.o, B el. energia - SOI - opravná fa 1/17 5.5.2017 -6.06
2017193 2017 SPP, a.s. Bratislava zálohová fa plyn - telocvičňa 5/2017 23.5.2017 97.00
2017194 2017 SPP, a.s. Bratislava zálohová fa plyn - MŠ 5/2017 23.5.2017 80.00
2017195 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn -SOI 54/2017 31.5.2017 344.00
2017196 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - DS 5/2017 23.5.2017 10.00
2017197 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - Ocú 5/2017 23.5.2017 200.00
2017198 2017 PAČ Žitava Zl. Moravce pranie 17.5.2017 57.53
2017199 2017 Lyreco CE Pezinok kancelársky materiál 17.5.2017 163.46
2017200 2017 NÚ celož. vzdelávania, Br školenie, mzdová účt. 5.5.2017 20.00
2017201 2017 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa TJ 4/2017 17.5.2017 159.36
2017202 2017 Inta, s.r.o. Trenčín MŠ odber kuchynského odpadu 17.5.2017 22.80
2017203 2017 SWAN, a.s. Bratislava hovorné 4/2017 17.5.2017 41.78
2017204 2017 Slovak Telekom, Bratislav hovorné 5/2017- ATC, kult, MŠ 17.5.2017 61.72
2017205 2017 Slovak Telekom, Bratislav hovorné 5/2017- OcÚ + internet 17.5.2017 52.44
2017206 2017 Nevernet, s.r.o. Neverice Internet MŠ 5/2017 18.5.2017 27.52
2017207 2017 PZO pre separ. zber a nak množstvový zber BIO odpadu 18.5.2017 678.30
2017208 2017 ZO Mikroregión Podtribeči členské r. 2017 22.5.2017 146.16
2017209 2017 Ferex, s.r.o. Vodná 23, N 6 kontajnerov na separovaný zber 18.5.2017 113.04
2017210 2017 Koma Slovakia, Nitra MŠ - prenájom sanitárneho kontajnera 18.5.2017 216.00
2017211 2017 O2 Slovakia, s.r.o. Brati hovorné 4/2017 18.5.2017 60.40
2017212 2017 E-Dotácie, s.r.o., Mostná Podanie žiadosti - MŠ - zateplenie 18.5.2017 1440.00
2017213 2017 PZO pre separ. zber a nak vývoz stavebného odpadu a objemový odpad 19.5.2017 3180.83
2017214 2017 Unimal - O. Borbély, Jele TJ - osvetlenie 22.5.2017 996.60
2017215 2017 RVC Nitra MŠ jedálen - školenie vedúcich prac. 19.5.2017 50.00
2017216 2017 Slovakia Energy, s.r.o, B el. energia - vyúčt. fa ATC 4/2017 22.5.2017 14.20
2017217 2017 Slovakia Energy, s.r.o, B el. energia - vyúčt. fa VO2 4/2017 22.5.2017 137.21
2017218 2017 Slovakia Energy, s.r.o, B el. energia - SOI - vyúčt. fa 4/17 22.5.2017 223.66
2017219 2017 ZVS, a.s. Nitra vodné bytovky 4/2017 22.5.2017 105.00
2017220 2017 ZVS, a.s. Nitra vodné OcÚ,MŠ, adm. bud.,4/2017 22.5.2017 133.52
2017221 2017 Ferex, s.r.o. Vodná 23, N zakúpenie kontajnerov 22.5.2017 810.00
2017222 2017 OZ Žibrica, Štitáre Spolufin. proj. NSK - LEADER 22.5.2017 300.00
2017223 2017 ZVS, a.s. Nitra vodné 22.5.2017 37.60
2017224 2017 Geodetica, s.r.o. Košice mesačné poplatky 4/17 23.5.2017 29.00
2017225 2017 P. Blaško, Zobor travel, preprava TJ - 23.4.17 23.5.2017 81.00
2017226 2017 Allianz, Bratislava havarijné poistenie autobusu 23.5.2017 370.48
2017227 2017 Mazy, S. Matušková, Čifár ver. obst. - schodište KD 23.5.2017 250.00
2017228 2017 LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o jedálne kupóny 1.6.2017 1528.40
2017229 2017 PKF, a.s. Nitra poist. mot. vozidla - zodp. za škodu 1.6.2017 144.91
2017230 2017 PKF, a.s. Nitra poistenie majetku 6.6.2017 421.61
2017231 2017 Benjamín, s.r.o. Buchlovi MŠ - materiál pre predškolákov 1.6.2017 508.60
2017232 2017 Generali poisť. , a.s. Br poistenie majetku 1.6 47.24
2017233 2017 novoplasta, s.r.o. Šenkov modré vrecia na odpad 1.6.2017 96.00
2017234 2017 Združenie obcí Zobor, Pod členské r. 2017 1.6.2017 67.00
20172262 2017 P. Blaško, Zobor travel, TJ preprava 6.5.2017 1.6.2017 78.00
2017235 2017 Orange Slovensko, a.s. Br hovorné 1.6.2017 40.47
2017236 2017 P. Blaško, Zobor travel, TJ preprava 21.5.2017 1.6.2017 78.00
2017237 2017 PAČ Žitava Zl. Moravce pranie OÚ, Soi 21.6.2017 371.72
2017238 2017 ŠJ pri ZŠ Jelenec obedy dôchodcov 5/2017 6.6.2017 1617.02
2017239 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - telocvičňa 6/2017 6.6.2017 41.00
2017240 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - MŠ 6/2017 6.6.2017 34.00
2017241 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn -SOI 6/2017 6.6.2017 344.00
2017242 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - Ocú 6/2017 6.6.2017 84.00
2017243 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - DS 6/2017 6.6.2017 10.00
2017244 2017 danvi, s.r.o., Vodná 3, N preprac. PD - zníženie spotreby energie MŠ 16.6.2017 2600.00
2017245 2017 danvi, s.r.o., Vodná 3, N Kopírovanie sád PD - MŠ 16.6.2017 460.00
2017246 2017 Miva Konstrukt, s.r.o, Je inž. činnosť - Rekonštr. schodišťa pred OcÚ 6.6.2017 645.00
2017247 2017 Slovakia Energy, s.r.o, B el. energia - VO2 - vyúčt. fa 5/17 16.6.2017 94.09
2017248 2017 Biz Tech Point, s.r.o. Ni oprava a revízia kotla- MŠ 16.6.2017 290.00
2017249 2017 PZO pre separ. zber a nak množstvový zber BIO odpadu 16.6.2017 678.30
2017250 2017 Geodetica, s.r.o. Košice mesačné poplatky 5/17 16.6.2017 29.00
2017251 2017 Slovak Telekom, Bratislav hovorné 6/2017- OcÚ + internet 16.6.2017 52.99
2017252 2017 Slovak Telekom, Bratislav hovorné 6/2017- ATC, kult, MŠ 16.6.2017 61.72
2017253 2017 Slovenská pošta, a.s. B. MŠ - Včielka , predšk. výchova 2017 16.6.2017 7.60
2017254 2017 Nevernet, s.r.o. Neverice Internet MŠ 6/2017 21.6.2017 27.52
2017255 2017 Ľubeh J.Behál, Nitr. Hrnč zemné práce pri škole, Remitáž 21.6.2017 534.00
2017256 2017 Ľubeh J.Behál, Nitr. Hrnč zemné práce vinohrady, Remitáž 21.6.2017 1561.20
2017257 2017 SWAN, a.s. Bratislava hovorné 5/2017 21.6.2017 43.84
2017258 2017 P. Blaško, Zobor travel, TJ preprava 21.6.2017 78.00
2017259 2017 Inta, s.r.o. Trenčín odber kuchynského odpadu 5/17 21.6.2017 22.80
2017260 2017 Kanal servis, s.r.o., Iva čistenie kanal. potrubia NB 21.6.2017 120.00
2017261 2017 O2 Slovakia, s.r.o. Brati hovorné 5/2017 21.6.2017 61.07
2017262 2017 ZVS, a.s. Nitra vodné bytovky 5/17 21.6.2017 128.33
2017263 2017 ZVS, a.s. Nitra vodné OcÚ,MŠ, adm. bud.,5/2017 21.6.2017 164.63
2017264 2017 Koma Slovakia, Nitra MŠ - prenájom sanitárneho kontajnera 21.6.2017 216.00
2017265 2017 MVDr. Inštitorisová, Reme odchyt túlavých psov 21.6.2017 190.56
2017266 2017 Kanal servis, s.r.o., Iva čistenie kanal. potrubia NB 21.6.2017 175.00
2017267 2017 Slovakia Energy, s.r.o, B el. energia - SOI - vyúčt. fa 5/17 21.6.2017 152.06
2017268 2017 PZO pre separ. zber a nak vývoz a uloženie odpadu 5/2017 21.6.2017 4237.74
2017269 2017 OZ Zelený Krík, Alekšince vystúpenie skupiny Gladiátor 21.6.2017 2000.00
2017270 2017 Hagleitner, s.r.o. Senec KD - čistiace potreby 23.6.2017 203.52
2017271 2017 ZVS, a.s. Nitra vodné TJ 5/17 23.6.2017 45.37
2017272 2017 Slovakia Energy, s.r.o, B el. energia - vyúčt. fa ATC 5/2017 23.6.2017 48.71
2017273 2017 Š.Miškolci, Obyce 440 revízia kotlov múzeum, KD, MŠ 29.6.2017 554.50
241 2017 SANN, Sľažany TJ štadión - materiál do kosačky 1.6.2017 78.80 pokl.
242 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 1.6.2017 68.85 pokl.
243 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 5.6.2017 199.81 pokl.
244 2017 L&Š, s.r.o. Nitra MŠ - farba, materiál 5.6.2017 107.28 pokl.
245 2017 Drgon, Palárikovo TJ štadión - náhradné diely 5.6.2017 75.75 pokl.
246 2017 Dakap, s.r.o., Zl. Moravc stravovanie dôchodcov 5/2017 6.6.2017 622.50 pokl.
247 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 6.6.2017 79.30 pokl.
248 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 6.6.2017 92.40 pokl.
249 2017 Haker, spol. s r.o. Nitra Krovinorez FS 410 8.6.2017 799.00 pokl.
250 2017 Peter Turčan, Jelenec 28 oprava auta Passat 8.6.2017 82.00 pokl.
251 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM traktor 8.6.2017 222.00 pokl.
252 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav benzín do krovinor. 8.6.2017 25.61 pokl.
253 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 8.6.2017 87.45 pokl.
254 2017 Haker, spol. s r.o. Nitra krovinorez - náhradné diely 9.6.2017 249.50 pokl.
255 2017 L&Š, s.r.o. Nitra TJ - farba do lajnovačky 9.6.2017 26.52 pokl.
256 2017 ČS OMV Nitra prevodový olej - Passat 9.6.2017 41.80 pokl.
257 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 9.6.2017 37.95 pokl.
258 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 12.6.2017 52.80 pokl.
259 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 12.6.2017 152.60 pokl.
260 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 12.6.2017 44.55 pokl.
261 2017 Zámocká koruna Nitra občerstvenie - poslanci z MR 13.6.2017 110.50 pokl.
262 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav benzín do krovinor. 14.6.2017 50.63 pokl.
263 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 14.6.2017 57.75 pokl.
264 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 19.6.2017 150.00 pokl.
265 2017 E-shop Slovsoft, Dlhé Klč silón do kosačiek 19.6.2017 73.02 pokl.
266 2017 Eurožalúzie, Nitra sieťka na okno - kanc. OÚ 19.6.2017 66.00 pokl.
267 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 20.6.2017 77.50 pokl.
268 2017 Ján Poláčik, Jelenec 612 oprava auta WV 20.6.2017 127.20 pokl.
269 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav TJ - benzín do kosačky 22.6.2017 35.00 pokl.
270 2017 Lidl, Nitra MŠ - nákup materiálu 22.6.2017 26.74 pokl.
271 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav benzín do krovinor. 22.6.2017 25.01 pokl.
272 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM auto VW golf 22.6.2017 37.50 pokl.
273 2017 Ivan Fedák, Jelenec MŠ - čistiace potreby 22.6.2017 19.62 pokl.
274 2017 Komplet K&K Nitra pracovný odev 22.6.2017 33.70 pokl.
275 2017 Slovenská pošta, a.s. B. poštovné 23.6.2017 31.50 pokl.
276 2017 Ladislav Suchý príspevok pri narodení dieťaťa 23.6.2017 50.00 pokl.
277 2017 Elit Slovakia, s.r.o., Ni TJ štadión - materiál 26.6.2017 47.93 pokl.
278 2017 Victory sport, s.r.o. Bra medaile - Forgáchov turnaj 26.6.2017 109.70 pokl.
279 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM autobus 26.6.2017 230.05 pokl.
280 2017 Lidl, Nitra občerstvenie - Forgachov turnaj 26.6.2017 36.60 pokl.
281 2017 Agroland Nitra, s.r.o nákup materiálu - traktor, mulčovač 29.6.2017 109.48 pokl.
282 2017 Peter Šindler, Nitra benzín do krovinor. 29.6.2017 24.62 pokl.
283 2017 Slovnaft, a.s. Bratislav PHM Passat 29.6.2017 78.78 pokl.
284 2017 Ariana Fintová príspevok pri narodení dieťaťa 29.6.2017 50.00 pokl.
2017274 2017 danvi, s.r.o., Vodná 3, N PD-zateplenie viacúč. budovy Jelenec 28.6.2017 2600.00
2017275 2017 Nomiland, s.r.o. Košice MŠ - nákup materiálu pre predškolákov 29.6.2017 191.52
2017276 2017 PK Zobor travel, Nitra TJ preprava 18.6.17 29.6.2017 93.00
20172761 2017 Obec Velčice likvidácia odpad. vôd 5/2017 29.6.2017 544.00
2017277 2017 PAČ Žitava Zl. Moravce pranie SOI, OcÚ 6/17 29.6.2017 145.13
2017278 2017 LE CHEQUE Dejeuner, s.r.o jedálne kupóny 3.7.2017 3048.40
2017279 2017 Ing. Janka Štubňová Statický posudok - rozdelenie budov MNV 29.6.2017 200.00
2017280 2017 Remek, s.r.o. Nitra Licenčná zmluva - účt. 29.6.2017 324.00
2017281 2017 Prounion, a.s. Nitra Spracovanie žiadosti - Vytvorenie a modrern. odbor. učební 29.6.2017 1200.00
2017282 2017 Stiefel Eurocart, s.r.o. MŠ - nákup materiálu pre predškolákov 10.7.2017 461.50
2017283 2017 Miloš Pajer MIPA, Žirany údržba MR 10.7.2017 143.28
2017284 2017 ŠJ pri ZŠ Jelenec stravné dôchodcov 6/17 10.7.2017 1509.84
2017285 2017 Ing. M. Súkeník, Pov. Bys plast. známky pre psov 10.7.2017 55.20
2017286 2017 Orange Slovensko, a.s. Br hovorné 10.7.2017 42.19
2017287 2017 VPP, s.r.o. Jelenec 377 náhradné diely - mulčovač 12.7.2017 498.60
2017288 2017 Briston, s.r.o. Sládkovič MŠ - osviežovače vzduchu a textílií 10.7.2017 69.98
2017289 2017 ŠEVT, B. Bystrica MŠ-kancelárske potreby 10.7.2017 20.87
2017290 2017 T-Com Bratislava hovorné ATC, MŠ, kult. 7/17 10.7.2017 61.73
2017291 2017 T-Com Bratislava hovorné a internet OcÚ 10.7.2017 58.03
2017292 2017 Nevernet, s.r.o. Neverice Internet MŠ 7/2017 10.7.2017 27.52
2017293 2017 Talizman, s.r.o., Hrnčiar Hudobné vystúpenie D. Mirgovej 18.7.2017 1700.00
2017294 2017 OZ Zelený Krík, Alekšince Hud. vystúpenie Gladiator 1.splátka 17.7.2017 1600.00
2017295 2017 Koma Slovakia, Nitra MŠ - prenájom sanitárneho kontajnera 10.7.2017 216.00
2017296 2017 J.Šmrhola, Santovka 145 perá s potlačou 10.7.2017 133.88
2017297 2017 VEMA, s.r.o. Bratislava Konzultácia apliácií 10.7.2017 27.00
2017298 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - Ocú 7/2017 18.7.2017 78.00
2017299 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn -SOI 7/2017 18.7.2017 344.00
2017130 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - MŠ 7/2017 18.7.2017 31.00
2017301 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - DS 7/2017 18.7.2017 10.00
2017302 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - telocvičňa 7/2017 18.7.2017 38.00
2017303 2017 Lyreco CE Pezinok kancelársky materiál 10.7.2017 156.35
2017304 2017 Ferex, s.r.o. Vodná 23, N kontajnery na separ. zber 10.7.2017 169.56
2017305 2017 Unimal - O. Borbély, Jele TJ - oprava fasády 12.7.2017 351.60
2017306 2017 Unimal - O. Borbély, Jele práce hydraulickou ploš. VO 12.7.2017 46.80
2017307 2017 JFREAL, s.r.o. Jelenec 40 ZD - rekonštr. schodišťa 14.7.2017 5388.85
2017308 2017 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa TJ 5/2017 17.7.2017 143.82
2017309 2017 ZSE, a.s. Bratislava el. energia - vyúčt. fa TJ 6/2017 17.7.2017 130.01
2017310 2017 Renaudit consulting, s.r. overenie účtovnej závierky 17.7.2017 954.00
2017311 2017 ZVS, a.s. Nitra vodné TJ 6/17 17.7.2017 22.03
2017312 2017 ZVS, a.s. Nitra vodné TJ 6/17 17.7.2017 108.89
2017313 2017 ZVS, a.s. Nitra vodné OcÚ,MŠ, adm. bud.,6/2017 17.7.2017 184.05
2017314 2017 Slovakia Energy, s.r.o, B el. energia - ATC - vyúčt. fa 6/17 18.7.2017 126.32
2017315 2017 Slovakia Energy, s.r.o, B el. energia - VO2 - vyúčt. fa 6/17 18.7.2017 79.19
2017316 2017 SWAN, a.s. Bratislava hovorné 6/2017 17.7.2017 39.56
2017317 2017 PZO pre separ. zber a nak Výsyp a uloženie odpadu 24.7.2017 3052.38
2017318 2017 Slovakia Energy, s.r.o, B el. energia - SOI - vyúčt. fa 6/17 18.7.2017 122.78
2017319 2017 Geodetica, s.r.o. Košice služby Web Gis 06/17 24.7.2017 29.00
2017320 2017 O2 Slovakia, s.r.o. Brati hovorné 6/2017 24.7.2017 64.85
2017321 2017 Inta, s.r.o. Trenčín MŠ odber kuchynského odpadu 6/2017 24.7.2017 22.80
2017322 2017 PKF, a.s. Nitra VO - nákup el. energie 25.7.2017 360.00
2017323 2017 Ing. R. Mésaros, V. Kýr prenájom ozvučovacej techn. 25.7.2017 1400.00
2017324 2017 Ing. R. Mésaros, V. Kýr ozvučenie, osvetlenie 22.-23.7.17 25.7.2017 401.00
2017325 2017 Orange Slovensko, a.s. Br hovorné 6.8.2017 66.26
2017236 2017 Obec Velčice likvidácia odpad. vôd 6/2017 31.7.2017 288.00
3017327 2017 J.Šmrhola, Santovka 145 hrnčeky s fotkou 31.7.2017 328.14
2017328 2017 Ervín Molnár, Jelenec 128 futbalový turnaj o pohár starostu - obč. 31.7.2017 2169.00
2017329 2017 Peter Kováč, Klasov 427 futbalový turnaj o pohár starostu -prenájom býka 31.7.2017 420.00
3017330 2017 PAČ Žitava Zl. Moravce pranie 07/2017 31.7.2017 144.32
2017331 2017 RZPO Kolíňany seminár zamestnancov 31.7.2017 1440.00
2017332 2017 Datatrade, Zl. Moravce služby pre obce 13.8.2017 75.36
2017333 2017 Ing. Galbavý, Černicová 1 spracovanie podkladov k zákazke 10.8.2017 200.00
2017334 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - Ocú 8/2017 31.8.2017 78.00
2017335 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - DS 8/2017 31.8.2017 10.00
2017336 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn -SOI 8/2017 31.8.2017 334.00
2017337 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - MŠ 8/2017 31.8.2017 31.00
2017338 2017 SPP, a.s. Bratislava zálová fa plyn - telocvičňa 8/2017 31.8.2017 38.00
2017339 2017 ELcomp, s.r.o., Pražská 2 meranie porúch káblov NN 14.8.2017 373.44
2017340 2017 Wolter Kluwer, s.r.o. Bra kniha-susedské spory v obci 24.8.2017 26.09
2017341 2017 SOZA, Bratislava 2 verej. používanie hudobných diel - futbalový turnaj 17.8.2017 160.80
2017342 2017 Torvo, s.r.o.,Bratislava VO-zníženie ener. náročn. MŠ 11.8.2017 1200.00
2017343 2017 Nevernet, s.r.o. Neverice Internet MŠ 8/2017 15.8.2017 27.52
2017344 2017 Talizman, s.r.o., Hrnčiar vystúpenie D. Mirgovej -vyúčtovanie- futbalový turnaj 21.8.2017 0.00
2017345 2017 Slovakia Energy, s.r.o, B el. energia - VO2 - vyúčt. fa 7/17 19.8.2017 97.62
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr