SVK
HU
GER
ENG
23.02.18, Piatok
Meniny má : Roman, Romana
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
[ o stránke ]
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 21. 06. 2017    Autor: Obecný úrad
Pozvánka na zasadanie Obecného zastupiteľstva v Jelenci (23.6.2017)
Program zasadania:

1. Úvodné náležitosti
a. Otvorenie zasadnutia.
b. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
c. Schválenie programu zasadnutia.
2. Správa o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadaní OZ.
3. Správy hlavného kontrolóra obce:
a) Plán kontrolnej činnosti HK na II. polrok 2017
b) Správa z kontroly verejného obstarávania investičnej akcie „Výmena svietidiel verejného osvetlenia v obci Jelenec , financovanie diela.
4. Žiadosť Školskej jedálne MŠ Jelenec o zmenu finančného pásma od 1.9.2017.
5. Návrh na modernizáciu pódia v kultúrnom dome.
6. Miroslav Nagy, Jelenec 545 – žiadosť o umiestnenie montovanej garáže pri nájomnom byte.
7. Chatová oblasť Pod Gýmešom, s.r.o, zast. Ing. Anežka Križková, Jelenec 1604 – žiadosť o prenajatie obecného majetku - areálu SOI.
8. Andrej Mikulec, Jelenec 662 – žiadosť o prenájom nebytových priestorov v budove býv. kaštieľa.
9. Erik Šumichrast, Jelenec 1290 – žiadosť o prenájom pozemku pri jeho rekreačnej chate o výmere 700 m2.
10. Jozef Andraško a Anna Andrašková, Jelenec 551 – žiadosť o odkúpenie časti pozemku z parc.č. 588/1 pri pizzérii Ghymes House o výmere cca 115 m2.
11. Jozef Murka, Jelenec 424 – žiadosť o odpredaj obecného pozemku parc.č. 588/47 o výmere 64 m2 na umiestnenie žumpy.
12. Obyvatelia Veternej ulice – žiadosť o opravu mosta cez potok, ktorý spája ul. Gaštanovú s ulicou Veternou.
13. Ing. Jozef Baloga – zástupca Miroslava Šimora - žiadosť o vysporiadanie nehnuteľnosti.
14. RF –POOL, s.r.o. Bizetova 23, Nitra – žiadosť o schválenie uloženia elektrickej siete k parc.č. 3517/81.
15. Informácie starostu obce:
a/ Vysporiadanie pozemku pod sochou sv. Urbana,
b/ kanalizácia obce ,
c/ Poverenie starostu obce v rozhodovaní nad zákazkami do 5.000.- € v zmysle zákona o VO,
d/ určenie využitia parc.č. 3102/233 a 3102/11 na ulici Ružová (na cestu alebo výstavbu RD),
e/ Podanie projektu na rozšírenie kamerového systému,
f/ zavedenie elektrických rozvodov NN na ulicu Ružová,
g/ výstavba chodníka pri štátnej ceste od kaštieľa po PD a od začiatku zastavanej časti obce smerom od Nitry po pohostinstvo,
h/ 7. ročník futbalového turnaja o pohár starostu obce v dňoch 22. a 23. júla 2017,
i/ svätá omša pri jaskyni Panny Márie 24. júna 2017.
16. Diskusia.
17. Záver rokovania.


Ladislav Púchovský
starosta obce

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Pohár starostu obce 2017
Čítanosť:  3591
Šašo Fifo a priatelia - fotky
Čítanosť:  1874
Pohár starostu obce 2017 - fotky
Čítanosť:  1573
Zámery obce (28.6.2017)
Čítanosť:  1439
Pozvánka na zasadanie Obecného zastupiteľstva v Jelenci (23.6.2017)
Čítanosť:  1344

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr