SVK
HU
GER
ENG
14.08.18, Utorok
Meniny má : Mojmír
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 7. 09. 2016    Autor: Obecný úrad
Pozvánka na zasadanie Obecného zastupiteľstva v Jelenci (9.9.2016)
Starosta obce Jelenec: Pozývam Vás na 15. zasadanie Obecného zastupiteľstva v Jelenci, ktoré sa uskutoční dňa 09. septembra 2016 (piatok) o 17.00 hod. v zasadačke kultúrneho domu.

Program zasadania:

1. Úvodné náležitosti
a. Otvorenie zasadnutia.
b. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
c. Schválenie programu zasadnutia.
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ – interpelácia poslancov.
3. Správy hlavného kontrolóra:
a) z kontroly pokladne obecného úradu r. 2015 a I. polrok 2016
b) z kontroly výberu dodávateľa, financovania investičnej akcie Spevnené plochy pred nájomnými bytmi.
4. Výstavba ďalších nájomných bytov v obci.
5. Úprava rozpočtu obce.
6. František Malý, Bizetova 23, Nitra – žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti v k.ú. Jelenec v rekreačnej oblasti, parc.č.. 3517/78 – trv. tráv. porast o výmere 300 m2 .
7. Mgr. Miloš Vajda, Pri Červenom Kríži 11, Nitra – žiadosť o odkúpenie pozemku pod rekreačnou chatou v chatovej osade Jelenec, parc.č. 3517/29 o výmere 84 m2, pod rekreačnou chatou 1270.
8. Patrícia Balkó, s.r.o. Lisztova 221/1, Nitrianske Hrnčiarovce – žiadosť o dokúpenie nehnuteľnosti v k.ú. Jelenec, parc.č. 3536/124 o výmere 192 m2 a stavby, nachádzajúcej sa na parc.č. 3536/99 o výmere 40 m2.
9. Ladislav Farmadin – Topgarden, Slivková 15/b, Nitrianske Hrnčiarovce – žiadosť o prenájom nebytového priestoru v budove bývalého kaštieľa.
10. Milan Gonda, Zvolenská 8, Nitra – žiadosť o prenájom 20 m2 pozemku od prístupovej cesty Studňová.
11. Helena Samková ml. – žiadosť o pridelenie priestorov na bývanie v budove bývalého kaštieľa.
12. Zameranie parcely č. 3517/1 za účelom odpredaja pozemkov na výstavbu rekreačných chát a zameranie prístupových ciest.
13. Občianske združenie Novovzniknutá obytná časť Jelenec – návrh zmluvy o prevzatí vodohospodárskeho diela.
14. František Mičiak, Jelenec 43 – žiadosť o možnosť dobudovania obecnej prístupovej cesty.
15. Úprava jarku realizáciou odvodnenia z betónových žľabov na križovatke Hlavná – Nový Gýmeš.
16. Informácie:
a) Rekonštrukcia verejného osvetlenia
b) Rozšírenie MŠ o tretiu triedu, kotol na pelety
c) Veterná ulica – úprava povrchu
d) Kanalizácia obce.
e) Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – podanie projektu MŠ Jelenec zo zdrojov EŠF.
f) Spevnené plochy pred nájomnými bytmi
g) Vybudovanie jaskyne Panny Márie pri kameňolome na náklady Kondé Ivana.
17. Diskusia
18. Záver rokovania.

Ladislav Púchovský
starosta obce

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2136
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1563
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1255
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1051
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  902

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr