SVK
HU
GER
ENG
15.08.18, Streda
Meniny má : Marcela
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 24. 05. 2016    Autor: Obecný úrad
Pozvánka na zasadanie Obecného zastupiteľstva v Jelenci (27.5.2016)
Starosta obce Jelenec: Pozývam Vás na 14. zasadanie Obecného zastupiteľstva v Jelenci, ktoré sa uskutoční dňa 27. mája 2016 (piatok) o 17.00 hod. v zasadačke kultúrneho domu.

Program zasadania:

1. Úvodné náležitosti
a. Otvorenie zasadnutia.
b. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
c. Schválenie programu zasadnutia.
2. Správa hlavného kontrolóra .
3. Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Jelenec - rozhodnutie o výbere dodávateľa.
4. Ponuka na opravu cesty – Veterná ulica.
5. Ponuky na vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu cesty Gaštanová – II. etapa.
6. Zs. vodárenská spoločnosť, a.s., OZ Nitra – návrh zmluvy na prevádzkovanie verejného vodovodu, vybudovaného v rámci stavby „Vodovod IBV – Jelenec“.
7. VPP – verejno-prospešný podnik, spol. s r.o., Jelenec, Ing. Jozef Szipina – ponuka na odpredaj mulčovača.
8. Martin Heřman, Veľký Lapáš 832 – žiadosť o odpredaj nehnuteľnosti v rekreačnej oblasti parc.č. 3517/77 – TTP o výmere 200 m2.
9. Tibor Vanyo, Jelenec 172 – žiadosť o prerokovanie podnetov.
10. Martin Majer, Jelenec 581 – žiadosť o namontovanie spomaľovacích retardérov na ul. Slnečná.
11. Ladislav Farmadin- Topgarden, Slivková 15/b, Nitrianske Hrnčiarovce – žiadosť o prenájom priestorov v kaštieli v priestoroch bývalých chovateľských potrieb na skladové priestory.
12. Ing. Zuzana Matúšová, Partizánska 71, Nitra – žiadosť o odkúpenie rekreačnej chaty.
13. Rozšírenie počtu sobášiacich o poslanca JUDr. Mária Pivarčiho.
14. Všeobecne záväzné nariadenie – o nakladaní s komun. odpadmi a drobnými stav. odpadmi na území obce Jelenec.
15. Informácie:
a) Kanalizácia obce.
b) Zníženie energetickej náročnosti verejných budov – projekt MŠ Jelenec.
c) Vyhotovenie oplotenia v MŠ.
d) Oprava oporného múru od bývalej bytovky PZ.
e) Oprava lávky pri kostole.
16. Diskusia
17. Záver rokovania.

Ladislav Púchovský
starosta obce

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2140
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1568
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1262
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1053
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  907

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr