SVK
HU
GER
ENG
15.08.18, Streda
Meniny má : Marcela
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 28.09.2015    Autor: Obecný úrad
Pozvánka na zasadanie Obecného zastupiteľstva v Jelenci (2.10.2015)
Zástupca starostu obce Jelenec:

Pozývam Vás na 7. zasadanie Obecného zastupiteľstva v Jelenci, ktoré sa uskutoční dňa 02. októbra 2015 (piatok) o 17.00 hod. v zasadačke kultúrneho domu.


Program zasadania:

1. Úvodné náležitosti
a. Otvorenie zasadnutia.
b. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
c. Schválenie programu zasadnutia
2. Zloženie sľubu poslanca.
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadaní.
4. Správa hlavného kontrolóra.
5. Kanalizácia obce.
6. Komunitný plán sociálnych služieb obce Jelenec.
7. Návrh VZN o trhovom poriadku.
8. Návrh VZN – odmeňovanie za sobáše.
9. Návrh na vyradenie kníh z obecnej knižnice.
10. Ján Berkeš, Jelenec 77 – žiadosť o prešetrenie sťažnosti
11. Nevernet, s.r.o. Ladice 330 – žiadosť o prenájom nebytových priestorov.
12. Daniela Kováčová, Baničová 518/1, Nitra-Klokočina – žiadosť o odkúpenie pozemku v rekreačnej oblasti pri rekreačnej chate, o výmere 125 m2.
13. Daniel Galbavý, Baničova 3, Nitra – žiadosť o odkúpenie časti pozemku o výmere 282 m2 v rekreačnej oblasti, v bezprostrednom susedstve jeho nehnuteľnosti.
14. Ing. Edita Obžerová, Juraja Slottu 6472/22, Trnava – žiadosť o odpredaj pozemku v rekreačnej oblasti o výmere 315 m2 v bezprostrednej blízkosti jej pozemku za zníženú sumu z dôvodu, že cez tento pozemok vedie vysokonapäťové elektrické vedenie
15. Maroš Kuťka, Čimhová 121 – žiadosť o prenájom priestorov v budove bývalého MNV.
16. Zuzana Kršáková, Staničná 630/77 Branč – ukončenie zmluvy o nájme.
17. Erika Hóková, Kostoľany pod Tribečom 68 – žiadosť o prenájom priestorov v KD na podnikanie v oblasti masérskych služieb.
18. Helena Samková, Jelenec 489 – žiadosť o pridelenie bytu.
19. Ladislav Kéry, SNP 31/13, Volkovce – ukončenie nájomnej zmluvy na priestory v kaštieli.
20. Henrieta Ackermannová, Mix schop, Jelenec 417 - ukončenie nájomnej zmluvy na priestory v priľahlej budove bývalého MNV.
21. Daniela Hőriková, Pohranice 9 – žiadosť o prenájom priestorov v bývalom Mix schope na kozmetické služby.
22. Občianske združenie Novovzniknutá obytná časť Jelenec, Nitrianska 386, Veľký Cetín – žiadosť o preloženie výsadby stromčekov a vytýčenie trasy výsadby.
23. Eva Farkašová, Jelenec 135 – žiadosť o zníženie nájomného za prenajaté priestory potravín pri mlyne.
24. Martin Bača, Jelenec č. 381 – žiadosť o odstránenie alebo výmenu dreveného stĺpu pred jeho rodinným domom.
25. Informácie starostu obce:
a/ environmentálny fond – projekt kanalizácia a projekt MŠ
b/ projekt rekonštrukcia verejného osvetlenia
c/ kamerový systém obce Jelenec
d/ Army Race 2015
e/ výjazdové zasadanie vlády – Nitra
f/ vybudovanie nového mosta pri križovatke ulíc Kostolná – Čaládka (záplavy)
g/ oprava cesty Gaštanová – asfaltový koberec od napojenia z Hlavnej v dĺžke cca
120 m
h/ návrh na obnovu poruchových toaliet v KD
26. Diskusia.
27. Záver rokovania.

Vladimír Gálik
zástupca starostu obce

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2140
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1568
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1262
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1053
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  907

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr