SVK
HU
GER
ENG
15.08.18, Streda
Meniny má : Marcela
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 7. 08. 2015    Autor: Obecný úrad
VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE
VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA OBCE

OBEC JELENEC
Obecný úrad Jelenec, Hlavná 126
951 73 Jelenec

podľa § 18 zákona NR SR č. 369/1990 Z.z. o obecnom zriadení vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie:
HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE JELENEC
s mesačným úväzkom 30 %

Požadované podmienky

Kvalifikačné predpoklady:
• ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
• minimálne 5 ročná prax
• znalosť legislatívy a noriem na úrovni samosprávy

Požadované doklady:
• písomná prihláška do výberového konania,
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
• profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe (vrátane písomného a telefonického kontaktu),
• úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,
• písomný súhlas uchádzača so spracovaním a zverejnením osobných údajov podľa § 11 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení za účelom vykonania voľby hlavného kontrolóra.

Iné kritériá a požiadavky:
• riadiace a organizačné schopnosti
• morálna a občiansky bezúhonnosť

Písomnú prihlášku do voľby spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra - NEOTVÁRAŤ“ najneskôr do 18. septembra 2015 (t.j. najneskôr 14 dní pred dňom konania voľby) na adresu:

Obec Jelenec, Obecný úrad, Hlavná 126, 951 73 Jelenec.

Termín konania voľby je 02. októbra 2015

Každý kandidát má právo v deň konania voľby hlavného kontrolóra na vystúpenie pred poslancami obecného zastupiteľstva.

Ladislav Púchovský
Starosta obce

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2140
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1568
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1262
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1053
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  907

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr