SVK
HU
GER
ENG
15.08.18, Streda
Meniny má : Marcela
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 25. 06. 2015    Autor: Obecný úrad
Pozvánka na zasadanie Obecného zastupiteľstva (26.6.2015)
Starosta obce Jelenec, Obecný úrad, Hlavná 126, 951 73 Jelenec

V Jelenci dňa 23.06.2015


POZVÁNKA

Pozývam Vás na 5. zasadanie Obecného zastupiteľstva v Jelenci, ktoré sa uskutoční


dňa 26. júna 2015 (piatok) o 17.00 hod.

v zasadačke kultúrneho domu.


Program zasadania:

1. Úvodné náležitosti
a) Otvorenie zasadnutia.
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
c) Schválenie programu zasadnutia
2. Vstup obce do Občianskeho združenia Ponitran a zaradenie našej obce do územia pôsobnosti verejno-súkromného partnerstva Ponitran, o.z. so sídlom 956 13 Hrušovany 133.
3. Plán kontrolnej činnosti HK obce Jelenec na II. polrok 2015.
4. Správa z následnej finančnej kontroly Základnej školy - Alapiskola v Jelenci za roky 2013-2015.
5. Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Jelenec – žiadosť o NFP, zabezpečenie finančných prostriedkov na spolufinancovanie.
6. Ing. Miroslav Špaňár a Jarmila, Hlavná 90, Jelenec – žiadosť o možnosť napojenia sa na vznikajúcu cestu v lokalite „Studená pažiť 2“, resp. možnosť jej predĺženia.
7. Juliána Farkašová, Hlavná11, Jelenec a Pavol Držík, Bazovského 2355/5 Topoľčany – žiadosť o povolenie uzavretia manželstva v požadovaných priestoroch
8. Občianske združenie Novovzniknutá obytná časť Jelenec, Nitrianska 386, Veľký Cetín – stanovisko k výsadbe stromčekov v tejto časti.
9. Ferenc Kortyis, Hlavná 149, Jelenec – žiadosť o úpravu odtokového kanála pred rod. domom.
10. Informácie starostu obce:
- kanalizácia obce
- Army Race 2015
- Studňa na futbalovom štadióne
11. Diskusia.
12. Záver rokovania.


Ladislav Púchovský
Starosta obce

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2140
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1568
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1262
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1053
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  907

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr