SVK
HU
GER
ENG
15.08.18, Streda
Meniny má : Marcela
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 24. 03. 2015    Autor: Obecný úrad
Pozvánka na zasadanie Obecného zastupiteľstva (27.3.2015)
Starosta obce: Pozývam Vás na 3. zasadanie Obecného zastupiteľstva v Jelenci, ktoré sa uskutoční
dňa 27.3.2015 (piatok) o 17.00 hod. v zasadačke kultúrneho domu.

Program zasadania:

1. Úvodné náležitosti
a) Otvorenie zasadnutia.
b) Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice
c) Schválenie programu zasadnutia
2. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadnutí OZ – interpelácia poslancov.
3. Správa hlavného kontrolóra – kontroly daňových nedoplatkov k 31.12.2014.
4. Správa hlavného kontrolóra z kontroly dodržiavania lehôt v správnom konaní.
5. Správa hlavného kontrolóra z následnej finančnej kontroly zameranej na náležitosti dodávateľských faktúr a ich súladu so schváleným rozpočtom obce.
6. Správa z následnej finančnej kontroly zameranej na účelnosť a hospodárnosť výdavkov realizovaných prostredníctvom pokladne obecného úradu v Jelenci.
7. Výsledky hospodárenia Obce Jelenec za rok 2014, záverečný účet Obce Jelenec, stanovisko hlavného kontrolóra.
8. Výsledky inventarizácie majetku obce za rok 2014.
9. Rozpočet Obce Jelenec (vrátene ZŠ) na rok 2015, stanovisko hlavného kontrolóra.
- Žiadosť Ľubomíra Valigurského, Povstaleckých letcov 3023/76, Zvolen – Zolná , 962 21 Lieskovec – o úpravu obecnej komunikácie – Gaštanová II,
- Žiadosť Evy a Erika Andraškových, Jelenec 548 o zriadenie prístupovej cesty – Gaštanová II,
- Ing. Ladislav Nagy a manž. Lenka, Jelenec 558 – žiadosť o zriadenie prístupovej cesty – Gaštanová II,
- Ladislav Borbély, Jelenec 647 - žiadosť o zriadenie a spevnenie prístupovej cesty Gaštanová II,
- Obyvatelia Parkovej ulice v zast.: Alžbeta Modzgová, Jelenec 62 – sťažnosť a žiadosť o opravu miestnej komunikácie.
10. Cenník v ATC.
11. Základná škola – Alapiskola Školská 330, Jelenec – žiadosť o vyjadrenie a rozhodnutie o otvorení, resp. neotvorení 1. ročníka s VJM od 1.9.2015.
12. Žiadosť Mariána Livovského a manž. Adriány, Vašinova č. 1619/17A, Nitra – o povolenie na výstavbu prístrešku na strelnicu – možnosť zapracovania do SÚP.
13. Lenka Berkyová, Hlavná 77 – žiadosť o pridelenie 3 izbového nájomného bytu.
14. Daniel Kysela a manž. Helena Kyselová, Jasovská 5, 851 07 Bratislava – žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti p.č. 3514/152 – trvalý tráv. porast o výmere 133 m2.
15. Urbárske pozemkové spoločenstvo – žiadosti o prenájom nehnuteľností na 10 rokov.
16. Informácie:
- kanalizácia obce
- materská škola
- nájomné byty
- zriadenie kontajnerového státia
- vyvŕtanie studne na futbalovom štadióne,
- oprava strechy na futbalovom štadióne,
- kamerový systém,
- odvodnenie cesty pred RD č. 294 – Čaládka,
- autobusová zastávka pri odbočke na žel. stanicu – vybudovanie nástupnej plochy,
- žiadosť na Ministerstvo financií o poskytnutie finančných prostriedkov na výmenu svietidiel,
- úrad práce – žiadosti o vytvorenie nových pracovných miest
17. Diskusia.
18. Záver rokovania.

Ladislav Púchovský
Starosta obce

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2137
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1564
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1257
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1052
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  904

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr