SVK
HU
GER
ENG
24.04.18, Utorok
Meniny má : Juraj
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
[ o stránke ]
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 13. 11. 2014    Autor: Obecný úrad
Uznesenia (11.11.2014)
z mimoriadneho rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec zo dňa 11. novembra 2014


K bodu 1-2/ Otvorenie zasadania, schválenie overovateľov zápisnice, návrhovej komisie
a programu rokovania.


Uznesenie č. 84/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva obce Jelenec
zo dňa 11. novembra 2014

Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p.

schvaľuje

a) návrhovú komisiu v zložení: Ing. Dáša Mozdíková, Mgr. Boris Starovič, PhDr., Ing. Karol Šinka, PhD.,
b) overovateľov zápisnice: Vladimír Gálik, Tibor Varga,
c) program zasadnutia obecného zastupiteľstva.


Jelenec 13.11.2014

Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 3/ Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti
Základnej školy–Alapiskola, Školská 330, Jelenec za školský rok 2013/2014.


Uznesenie č. 85/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec
zo dňa 11. novembra 2014


Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.

schvaľuje

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti Základnej školy – Alapiskola, Školská 330, Jelenec za školský rok 2013/2014.


Jelenec 13.11.2014

Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 4/ Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti
Materskej školy, Smreková 601, Jelenec za školský rok 2013/2014.


Uznesenie č. 86/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec
zo dňa 11. novembra 2014


Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.

schvaľuje

Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti Materskej školy, Smreková 601, Jelenec za školský rok 2013/2014.Jelenec 13.11.2014

Ladislav Púchovský
starosta obceK bodu 5/ Milan Hermann a manž. Anna, Jelenec 789 – ukončenie nájomnej zmluvy dohodou ku dňu 30.11.2014.


Uznesenie č. 87/2014
z rokovania Obecného zastupiteľstva Obce Jelenec
zo dňa 11. novembra 2014


Obecné zastupiteľstvo obce v súlade so zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v z.n.p.

súhlasí

a) s ukončením nájomnej zmluvy s Milanom Hermannom a manž. Annou , bytom Jelenec 789, dohodou na nájomný jednoizbový byt, ktorý sa nachádza na nultom podlaží, ku dňu 30.11.2014,
b) s vrátením finančnej zábezpeky vo výške 582.- €


Jelenec 13.11.2014

Ladislav Púchovský
starosta obce

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Odhalenie pamätnej tabule Zoltána Kodálya
Čítanosť:  1299
Mesiac úcty k starším - fotky 
Čítanosť:  1108
Mikuláš 2017 - fotky
Čítanosť:  974
Detský maškarný ples 2018
Čítanosť:  943
Uznesenie (17.12.2017)
Čítanosť:  900

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr