SVK
HU
GER
ENG
18.08.18, Sobota
Meniny má : Elena, Helena
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 7. 07. 2014    Autor: Obecný úrad
Pozvánka na zasadanie Obecného zastupiteľstva (11.7.2014)
Starosta obce: Pozývam Vás na zasadanie Obecného zastupiteľstva v Jelenci, ktoré sa bude konať
dňa 11. júla 2014 (piatok) o 16.30 hod. v zasadačke KD.

Program rokovania:

1. Otvorenie a procedurálne veci.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadaní OZ.
4. Úprava rozpočtu podľa návrhu účtovníčky.
5. Okresný súd Nitra – žiadosť o znovuzvolenie prísediaceho.
6. Miestna spevácka skupina Quantum Bora Jelenec – žiadosť o pridelenie priestorov.
7. Ľubomíra Franková, Jelenec 335 – uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľnosti parc. č. 3/32 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 21 m2 na podnikateľské meno Ľubomíra Franková, Kvety L+L – Kutil a spol.
8. Erika Makóová, Henriena Ackermannová, Iveta Blažiová – žiadosť o výmenu dverí
v priestoroch predajní Mix Shop, Textil a na salóne Manikúra -pedikúra.
9. Ladislav Borbély, Jelenec 647 – žiadosť o vybudovanie pozemnej komunikácie..
10. Obyvatelia obce, bývajúci na ulici Hlavná od 57 až po PD – žiadosť o vytvorenie stavebných pozemkov a miestnej komunikácie na konci záhrad.
11. Tomáš Molnár Jelenec 311 a Peter Šagát Jelenec – žiadosť o povolenie na usporiadanie kultúrno – spoločenskej akcie v chatovej oblasti Jelenec – hostinec Remitáž.
12. Obyvatelia ulice Potočná – žiadosť o vyčistenie - prehĺbenie koryta potoka
13. Výstavba nájomných bytov.
14. Ukončenie nájomného vzťahu so spoločnosťou B&Š.
15. Adriana Solnicová, bytom Nitra, Svätourbanská 37 (zastupujúca rod. Nagyových a Kubaľákových) – žiadosť o zriadenie vecného bremena na prístupovú cestu k ich pozemkom.
16. Ing. Miroslav Špaňár, Jelenec 90 – žiadosť o prekrytie kanála pri pošte.
17. Informácie:
a) Dotazníkový prieskum realizovaný v rámci prípravy dokumentu PHSR.
b) Turnaj o pohár starostu obce, odhalenie pamätnej tabule Karola Duchoňa.
c) Separovaný zber odpadu.
d) Výročná schôdza s majiteľmi chát.
18. Diskusia.
19. Záver rokovania.

Ladislav Púchovský
starosta obce

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2165
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1585
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1280
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1076
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  924

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr