SVK
HU
GER
ENG
27.05.18, Nedeľa
Meniny má : Iveta
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 18. 05. 2014    Autor: Obecný úrad
Zámer (25.4.2014)
Obec Jelenec v zmysle zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer obce odpredať časť nehnuteľnosti v kat. úz. Jelenec parc.č. 586/10 o výmere cca 10 m2 Erikovi Hókovi, bytom Jelenec 527 z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Presná výmera
bude určená po vyhotovení geometrického plánu.

Dôvodom hodným osobitného zreteľa je skutočnosť, že sa jedná o nevyužitý cíp pozemku,
ktorý je pre obec nevyužívateľný a ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť záhrady menovaného.
Zámer obce odpredať tento nehnuteľný majetok bol schválený uznesením Obecného
zastupiteľstva v Jelenci č. 37/2014 dňa 25.4.2014.

Starosta obce: Ladislav Púchovský

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Mikuláš 2017 - fotky
Čítanosť:  1234
Detský maškarný ples 2018
Čítanosť:  1146
Uznesenie (17.12.2017)
Čítanosť:  1111
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1014
Zámery obce (08.12.2017)
Čítanosť:  953

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr