SVK
HU
GER
ENG
15.08.18, Streda
Meniny má : Marcela
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 17. 10. 2013    Autor: Obecný úrad
Pozvánka na zasadanie (18.10.2013)
V Jelenci dňa 11.10.2013

POZVÁNKA

Pozývam Vás na riadne zasadanie Obecného zastupiteľstva v Jelenci, ktoré sa bude konať

dňa 18. októbra 2013 (piatok) o 16.30 hod.

v zasadačke KD.


Program rokovania:

1. Otvorenie a procedurálne veci.
2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice, voľba návrhovej komisie.
3. Kontrola plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadaní OZ - interpelácia poslancov.
4. Správa hlavného kontrolóra , kontrola nájomných zmlúv na nájomné byty, ukončenie doby prenájmu.
5. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti Základnej školy – Alapiskola, Školská 330, Jelenec za školský rok 2012/2013.
6. Správa o výsledkoch a podmienkach výchovno - vzdelávacej činnosti MŠ Jelenec, Smreková 601, za školský rok 2012/2013.
7. JUDr. Ľudovít Mako, bytom Jelenec 675 – žiadosť o odkúpenie pozemku v k.ú. Jelenec, parc.č. 424/1 o výmere 934 m2.
8. Ravena, s.r.o. Cintorínska 31, Topoľčianky – žiadosť o zámenu nehnuteľností.
9. Jozef Kapusník, Zlaté Moravce - žiadosť o zámenu pozemkov.
10. Kristián Deák, Smreková 295, Jelenec – žiadosť o úpravu, údržbu odtokového kanála za jeho rodinným domom.
11. Ladislav Borbély, Horný Koniec 647, Jelenec - žiadosť o vytýčenie, stiahnutie ornice na Gaštanovej ulici a navozenie makadamu.
12. Eva Farkašová, Jelenec 135 – žiadosť o predĺženie nájomnej zmluvy, týkajúcej sa predajne pri mlyne na dobu neurčitú.
13. Obyvatelia ul. Parková – žiadosť o opravu cesty.
14. Vojtech Pásztori, Jelenec 294 – žiadosť o odkúpenie časti nehnuteľnosti, pri jeho rod. dome.
15. Iveta Blažiová, Jelenec 588 – žiadosť o prenájom obchodných priestorov.
16. Ružena Nagyová, Stavbárska č. 1454/24, Nitra, Marta Kubaľáková, Jelenec 324 – žiadosť o zmenu časti uznesenia č. 26/2013 zo dňa 30.5.2013, ohľadne prístupovej cesty k stavebným pozemkom.
17. Miroslav Majerník, Hlohovec, Vinohradská 11 – žiadosť o odkúpenie dvoch chát v ATC a priľahlých pozemkov.
18. Milan Barborík. J. Galbavého č. 12, Nitra – žiadosť o odkúpenie pozemku pri rekreačnej chate.
19. Martin Hojgr, Agátová 1100/1, Pata – žiadosť o odkúpenie chaty v chatovej oblasti Remitáž.
20. Marcela Fridrichová, Svätoplukovo 527 – žiadosť o vysporiadanie nehnuteľnosti – rekreačnej chaty po otcovi, neb. Miroslavovi Filípekovi.
21. Viera Svoradová, Novomeského 37, Nitra – žiadosť o zníženie sumy za daň z nehnuteľnosti a za komunálny odpad.
22. Štátna ochrana prírody SR - SCHKO Ponitrie, Regionálne centrum ochrany prírody a krajiny Tríbeč, OBÚ ŽP Nitra – žiadosť o bezplatné poskytnutie autobusu v dňoch 5.-7.6.2014 na zvoz a odvoz účastníkov detského Tábora mladých ochrancov prírody.
23. PaedDr. Jolana Janičkárová, Nižná Kamenica 99, Bidovce – žiadosť o poskytnutie finančnej pomoci na vydanie monografie o šľachtickom rode Forgáčovcov.
24. Výhodná ponuka manažérky ZSE o uzatvorenie novej zmluvy na dodávku elektrickej energie so ZSE na 2 roky od 1.1.2014
25. Oslavy obce – vyjadrenie komisie EÚ z Brusselu k našej žiadosti.
26. Vybudovanie kamerového systému v obci Jelenec.
27. Informácie:
a) voľby do NSK
b) Tomáš Kováč, Slamkova ul. 1361/22, Mojmírovce, prepis objektu Club 21 na živnosť žiadateľa.
c) Výmena rozhlasovej ústredne.
d) Žiadosť o riešenie havarijnej situácie, Rekonštrukcia soc. zariadení – pavilón pre I. stupeň ZŠ Jelenec.
e) Žiadosť o riešenie havarijnej situácie – zateplenie časti fasády s výmenou okien, okapový chodník – Pavilón pre I. stupeň ZŠ Jelenec.
f) Žiadosť o dotáciu na kanalizáciu obce na Environmentálny fond Min. ŽP SR.
g) Žiadosť o pridelenie finančných prostriedkov na kultúru a šport z Úradu NSK.
h) Žiadosť o vyhotovenie pamätnej tabule na pamiatku speváka Karola Duchoňa.
28. Diskusia.
29. Záver rokovania.Starosta obce:
Ladislav Púchovský


:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2140
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1568
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1262
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1053
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  907

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr