SVK
HU
GER
ENG
15.08.18, Streda
Meniny má : Marcela
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 27. 08. 2013    Autor: Obecný úrad
Zámer predaja nehnuteľnosti
Obec Jelenec v zmysle zákona č. 138/1991Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje
zámer predaja nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v kat. území Jelenec, parcelu registra „C“

- parc.č. 424/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 934 m2

na podnikateľské účely.
Rozhodovať bude najvyššia ponúknutá cena, pričom najnižšia cena je 23,55 €/m2.
Prípadní záujemcovia môžu predložiť písomne cenovú ponuku najneskôr do 9.9.2013 do 14.00 hod. na adresu: Obec Jelenec, Obecný úrad, Hlavná 126, 951 73 Jelenec, s vyznačením „neotvárať – zámer predaja nehnuteľnosti“. Otváranie obálok sa uskutoční dňa 9.9.2013.
Zámer obce Jelenec odpredať tento nehnuteľný majetok bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva č. 29/2013 dňa 23.08.2013.
Obec si vyhradzuje právo túto ponuku zrušiť.


V Jelenci dňa 24.8.2013
Ladislav Púchovský
starosta obce

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2140
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1568
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1262
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1053
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  907

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr