SVK
HU
GER
ENG
25.02.18, Nedeľa
Meniny má : Frederik, Frederika
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
[ o stránke ]
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 27. 08. 2013    Autor: Obecný úrad
Zámer predaja nehnuteľnosti
Obec Jelenec v zmysle zákona č. 138/1991Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje
zámer predaja nehnuteľnosti, nachádzajúcej sa v kat. území Jelenec, parcelu registra „C“

- parc.č. 424/1 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 934 m2

na podnikateľské účely.
Rozhodovať bude najvyššia ponúknutá cena, pričom najnižšia cena je 23,55 €/m2.
Prípadní záujemcovia môžu predložiť písomne cenovú ponuku najneskôr do 9.9.2013 do 14.00 hod. na adresu: Obec Jelenec, Obecný úrad, Hlavná 126, 951 73 Jelenec, s vyznačením „neotvárať – zámer predaja nehnuteľnosti“. Otváranie obálok sa uskutoční dňa 9.9.2013.
Zámer obce Jelenec odpredať tento nehnuteľný majetok bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva č. 29/2013 dňa 23.08.2013.
Obec si vyhradzuje právo túto ponuku zrušiť.


V Jelenci dňa 24.8.2013
Ladislav Púchovský
starosta obce

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Pohár starostu obce 2017
Čítanosť:  3609
Šašo Fifo a priatelia - fotky
Čítanosť:  1895
Pohár starostu obce 2017 - fotky
Čítanosť:  1600
Zámery obce (28.6.2017)
Čítanosť:  1453
Pozvánka na zasadanie Obecného zastupiteľstva v Jelenci (23.6.2017)
Čítanosť:  1365

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr