SVK
HU
GER
ENG
25.02.18, Nedeľa
Meniny má : Frederik, Frederika
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
[ o stránke ]
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 16. 05. 2013    Autor: Obecný úrad
Zámer zámeny nehnuteľného majetku
1. Obec Jelenec v zmysle § 9a) ods. 8 písm.e) zákona č. 138/1991 o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje

zámer zámeny nehnuteľného majetku

so spoločnosťou Ravena, s.r.o. Cintorínska 31, Topoľčianky. Ide o nehnuteľnosti - ornú pôdu, nachádzajúcu sa v kat. úz. Jelenec
na LV 2000, parcely registra „E“ - č. 3378 o výmere 396 m2 v podiele 1/6, t.j. 66 m2
- č. 3379 o výmere 432 m2 v podiele 1/6, t.j. 72 m2
- č. 3380 o výmere 723 m2 v podiele 1/6, t.j. 120,5 m2
- č. 3381 o výmere 1029 m2 v podiele 1/6, t.j. 171,5 m2
na LV 1568, parcely registra „E“ - č. 3184 o výmere 2809 m2 v podiele 11/40, t.j. 772,47 m2
- č. 3185 o výmere 223 m2 v podiele 11/40, t.j. 61,32 m2
vo vlastníctve Obce Jelenec, celkom o výmere 1263,79 m2,
za nehnuteľnosti - ornú pôdu v kat. úz. Jelenec, parcely reg. „E“ č. 1650/2 o výmere 1392 m2.
Zámer zámeny nehnuteľností schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 15.3.2013 uznesením č. 18.
Zámena nehnuteľností je pre Obec Jelenec výhodná z dôvodu, že obec získa jednu ucelenú parcelu, kde bude výlučným vlastníkom namiesto 6 drobných, v ktorých má spoluvlastnícky podiel .

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Pohár starostu obce 2017
Čítanosť:  3609
Šašo Fifo a priatelia - fotky
Čítanosť:  1895
Pohár starostu obce 2017 - fotky
Čítanosť:  1602
Zámery obce (28.6.2017)
Čítanosť:  1453
Pozvánka na zasadanie Obecného zastupiteľstva v Jelenci (23.6.2017)
Čítanosť:  1365

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr