SVK
HU
GER
ENG
23.01.18, Utorok
Meniny má : Miloš
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
[ o stránke ]
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 26. 01. 2013    Autor: Obecný úrad
Uznesenie (31.12.2012)
Bod 1/ Zaradenie Obce Jelenec do Miestnej akčnej skupiny OZ Žibrica so sídlom v Štitároch, Integrovaná stratégia MAS


Uznesenie č. 216

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. schvaľuje
- zaradenie obce Jelenec do územia verejno – súkromného partnerstva, miestnej akčnej skupiny (MAS) s názvom Občianske združenie ŽIBRICA,

B. potvrdzuje, že
- berie na vedomie oboznámenie sa s Integrovanou stratégiou rozvoja územia Miestnej akčnej skupiny OZ Žibrica, so sídlom v Štitároch.


Bod 2/ Peter Skaličan a manž. Janka, Rastislavova 91/185, 951 41 Lužianky – žiadosť o odpredaj nehnuteľností v rekr. oblasti, parc.č. 3534/32 – TTP o výmere 34 m2, a parc.č. 3536/111 – ost. plocha o výmere 166 m2.


Uznesenie č. 217

Obecné zastupiteľstvo v Jelenci

A. schvaľuje
Zámer predaja novovytvorených nehnuteľností priamym predajom žiadateľom Petrovi Skaličanovi a manž. Janke, Rastislavova 91/185, 951 41 Lužianky:
- parc.č. 3534/32 – trvalý tráv. porast o výmere 34 m2,
- parc.č. 3536/111 - ostatná plocha o výmere 166 m2,
ktoré boli vytvorené geometrickým plánom č. 96/2012 zo dňa 12.12.2012, z dôvodu hodného osobitného zreteľa - nachádzajú sa v tesnej blízkosti rekreačnej chaty menovaných.
Cena odpredávaných nehnuteľností je 3.000,00 €.

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Pohár starostu obce 2017
Čítanosť:  3351
Deň matiek 2017 - fotky
Čítanosť:  1896
Šašo Fifo a priatelia - fotky
Čítanosť:  1646
Pohár starostu obce 2017 - fotky
Čítanosť:  1349
Zámery obce (28.6.2017)
Čítanosť:  1217

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr