SVK
HU
GER
ENG
15.08.18, Streda
Meniny má : Marcela
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 1. 03. 2012    Autor: Obecný úrad
Pozvánka na zasadanie Obecného zastupiteľstva (2.3.2012)
P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na zasadanie Obecného zastupiteľstva v Jelenci, ktoré sa bude konať

dňa 02. marca 2012 (piatok) o 16.00 hod.

v zasadačke KD.

Program rokovania:

1. Otvorenie a procedurálne veci.
2. Správa o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúceho zasadania OZ.
3. Správa hlavného kontrolóra z následnej finančnej kontroly zameranej na daňové nedoplatky a nedoplatky z nájmu pôdy k 31.12.2011.
4. Správa hlavného kontrolóra z následnej finančnej kontroly zameranej na výstavbu nájomných bytov v obci Jelenec.
5. Vyhodnotenie kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce.
6. Záverečný účet Obce Jelenec za rok 2011, stanovisko hlavného kontrolóra.
7. Výsledky inventarizácie majetku obce za rok 2011.
8. Rozpočet Obce Jelenec (vrátane ZŠ) na rok 2012, stanovisko hlavného kontrolóra.
9. Cenník traktorových prác.
10. Cenník ubytovania v ATC na rok 2012.
11. Cenník pozemkov v rekreačnej oblasti –Remitáž Jelenec.
12. Žiadosť nájomcov o zriadenie vodovodnej prípojky do budovy bývalého MNV.
13. Návrh duchovného otca farnosti a nitrianskej diecézy na výmenu budov: rod. dom oproti kostolu č. 116 na faru a budovu fary pre obec na zriadenie domova soc. služieb pre dôchodcov.
14. Návrh na vyhotovenie pamätnej tabule Kodálya Zoltána z príležitosti 130. výročia jeho narodenia a jej umiestnenie na budovu MŠ, kde žil počas zberateľskej činnosti ľudových piesní.
15. Erika Elgyüttová – kadernícky salón Jelenec – žiadosť o inštaláciu žalúzií na okne kaderníckeho salónu.
16. Maďarská folklórna skupina – Gímesi Hagyományőrző Csoport Jelenec – žiadosť o dotáciu.
17. Farkaš František, Jelenec 580 – žiadosť o pomoc pri vybavení stav. pozemku z dôvodu, že na jeho pozemok sa uložil ståp vysokého napätia.
18. Ing. Milan Butora a manž. Mária Butorová, rod. Taškárová, bytom Štiavnická 7, Nitra – žiadosť o odkúpenie nehnuteľnosti v rekreačnej oblasti pri jeho rekreačnej chate súp.č. 1401 o výmere 227 m2 za účelom možnosti parkovania a vybudovania žumpy.
19. Ernest Fica, Rybárska 13, Nitra – platobný výmer za komunálny odpad – žiadosť o prehodnotenie.
20. Informácie starostu obce:
a) Projekt rekonštrukcia centra obce
b) Voľby do NR SR
c) Nájomné zmluvy – hrobové miesta
d) Kanalizácia obce
e) Elektrifikácia ul. Gaštanová – II. časť
f) Poskytnutie dotácie vo výške 17.372,00 € na opravu strechy 3. budovy ZŠ v Jelenci
g) Mgr. Dušan Dúbravický, Topoľčany – prípis

21. Diskusia
22. Uznesenie.
23. Záver rokovania

Starosta obce: Ladislav Púchovský

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2140
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1568
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1262
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1053
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  907

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr