SVK
HU
GER
ENG
15.08.18, Streda
Meniny má : Marcela
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 4. 10. 2011    Autor: Obecný úrad
Pozvánka na zasadanie Obecného zastupiteľstva (7.10.2011)
STAROSTA OBCE JELENEC

V Jelenci dňa 29.09.2011

P O Z V Á N K A

Pozývam Vás na zasadanie Obecného zastupiteľstva v Jelenci, ktoré sa bude konať

dňa 7. októbra 2011 (piatok) o 16.00 hod.

v zasadačke KD.

Program rokovania:

1. Otvorenie a procedurálne veci.
2. Správa o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadaní OZ.
3. Správa hlavného kontrolóra Obce Jelenec z finančnej kontroly hospodárenia Autokempingu v Jelenci.
4. Správa hlavného kontrolóra Obce Jelenec z kontroly zameranej na autodopravu.
5. Úprava – prerozdelenie úveru (projekty: kanalizácia, škola, centrum obce, most cez potok – terén, dlažba).
6. Jozef Ackermann, Jelenec č. 417 – určenie ceny za odpredaj pozemku pred jeho rodinným domom parc.č. 35/4 o výmere 176 m2.
7. PhDr. Elena Chalmovská, Hlavná 119 a spol. – sťažnosť, resp. podnet na riešenie situácie v súvislosti s prevádzkou „Ghymes house“
8. Kvetinárstvo L+L, Ľubomíra Franková, Jelenec č. 335 – odvolanie k uzneseniu č. 74.
9. Ravena, s.r.o., Cintorínska 31, Topoľčianky – návrh na prenájom poľnohospodárskych pozemkov v kat. úz. Jelenec, vedených ako orná pôda pod porastom viniča.
10. Poľovnícke združenie Choceň Ladice – žiadosť o súhlas na ďalšie využívanie pozemkov vo vlastníctve obce Jelenec, ktoré sú súčasťou poľovného revíru Ladice, na poľovné účely.
11. Informácie starostu obce:
a) správa z vládneho auditu Jelenec – kaštieľ
b) správa o výsledku NKÚ – Jelenec – škola
c) kanalizácia obce – poskytnutie dotácie z Environmentálneho fondu Bratislava
d) kanalizácia obce – postup prác
e) Rekonštrukcia centrálnej časti obce – postup prác
f) Nájomné zmluvy, dane z nehnuteľností, vývoz TKO (riešenie neplatičov)
g) Obytná skupiny Gaštanová II – elektrický rozvod NN, verejné osvetlenie
12. Diskusia.
13. Uznesenie.
14. Záver rokovania

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2140
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1568
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1262
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1053
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  907

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr