SVK
HU
GER
ENG
25.02.18, Nedeľa
Meniny má : Frederik, Frederika
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
[ o stránke ]
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 16. 08. 2010    Autor: Obecný úrad
Uznesenie (6.8.2010)
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci na svojom zasadaní dňa 06. 08 2010:


1. Prerokovalo

a) Žiadosť Jozefa Bíru, bytom Nitra – Chrenová, Trieda Andreja Hlinku 616/36 o odpredaj nehnuteľnosti parc.č. 3503/96, v kat. úz. Jelenec – rekeačná oblasť.
b) Žiadosť Jána Kršáka a manž. Zuzany Kršákovej, bytom Čierne Kľačany č. 140 o odpredaj časti nehnuteľnosti o výmere 30 m2 z parc.č. 3517/1 na vybudovanie studne v kat. území Jelenec – rekreačná oblasť..


2. Schválilo

a) odpredaj nehnuteľnosti v kat. úz. Jelenec, parc.č. 3503/96 – trvalé trávne porasty, o výmere 367 m2, v kat. úz. Jelenec pre Jozefa Bíru, bytom Nitra – Chrenová, Trieda Andreja Hlinku 616/36. Táto nehnuteľnosť sa nachádza v tesnej blízkosti jeho rekreačnej chaty č. 1477. Menovaný túto nehnuteľnosť užíval, slúži mu na parkovanie motorového vozidla a hodlá si tu vybudovať žumpu.
Kúpna cena odpredávanej nehnuteľnosti je 3.575,43 €.
OZ odsúhlasilo prevod nehnuteľnosti v súlade s § 9a ods.8, písm.e) zák.č.
138/1991 Zb. so 100 % prítomnými hlasmi, vzhľadom na to, že sa jedná
o prípad hodný osobitného zreteľa. 7/0/0.

b) odpredaj časti nehnuteľnosti v kat. úz. Jelenec, z parc.č. 3517/1 o výmere 30 m2 pre Jána Kršáka a manž. Zuzanu Kršákovú, rod. Lőrinczovú, obaja bytom Čierne Kľačany č. 140. Táto časť sa v zmysle geometrického plánu č. 25/2010, vypracovaného dňa 18.6.2010 Ing. Vierou Púchovskou, autorizačne overeného Ing. Vierou Púchovskou, úradne overeného Ing. Radoslavou Pastierikovou dňa 25.6.2010 , č. 1043/10, pričleňuje k parc. č.3517/65 o celkovej výmere 100 m2. Žiadatelia majú doteraz vo vlastníctve 70 m2 z tejto parcely. Kúpna suma odpredávanej nehnuteľnosti je 278,70 €.
OZ odsúhlasilo prevod nehnuteľnosti v súlade s § 9a ods.8, písm.e) zák.č.138/1991 Zb. so 100 % prítomnými hlasmi, vzhľadom na to, že sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa. 7/0/0.

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Pohár starostu obce 2017
Čítanosť:  3609
Šašo Fifo a priatelia - fotky
Čítanosť:  1895
Pohár starostu obce 2017 - fotky
Čítanosť:  1600
Zámery obce (28.6.2017)
Čítanosť:  1453
Pozvánka na zasadanie Obecného zastupiteľstva v Jelenci (23.6.2017)
Čítanosť:  1365

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr