SVK
HU
GER
ENG
18.08.18, Sobota
Meniny má : Elena, Helena
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 14. 07. 2010    Autor: Obecný úrad
Uznesenie (6.7.2010)
Obecné zastupiteľstvo v Jelenci na svojom zasadaní dňa 06.07.2010:

1. Prerokovalo

a) Žiadosť Arpáda Púchovského a manž. Zlaty Púchovskej rod. Hókovej o odpredaj časti nehnuteľnosti parc.č. 595/2 o výmere 597,38 m2

2. Schvaľuje

a) odpredaj časti spoluvlastníckeho podielu v nehnuteľnosti zapísanej v LV č. 3621, parc.č. 595/2 – orná pôda, kat. úz. Jelenec a to vo výmere 597,38 m2. Celková výmera nehnuteľnosti je 1593 m2. Výmera pripadajúca na spoluvlastnícky podiel Obce Jelenec ½ je 796,5 m2, z čoho sa odpredáva do bezpodielového spoluvlastníctva Arpáda Púchovského, nar. 29.10.1934 a manž. Zlaty Púchovskej rod. Hókovej, nar. 25.05.1949 , bytom Jelenec 132, výmera 3/4 zo spoluvlastníckeho podielu obce a 3/8 z celku, t.j. 597,38 m2.
OZ určuje kúpnu cenu v sume 1,66 €/m2, čo činí za celkovú výmeru 597,38 m2 991,65 €.
OZ odsúhlasilo prevod nehnuteľnosti v súlade s § 9a ods.8, písm.e) zák.č. 138/1991 Zb. so 100 % prítomnými hlasmi, vzhľadom na to, že sa jedná o prípad hodný osobitného zreteľa, keďže Zlata Púchovská odpredala obci nehnuteľnosť o výmere 796,5 m2 za kúpnu cenu 1,66 € ( 50.- Sk). Vklad povolený pod V 5803/2008. Zmluvné strany už pri tomto predaji si stanovili podmienku, že obec kupujúcim odpredá časť nehnuteľnosti z parc.č. 595/2 o výmere 597,38 m2 za tú istú cenu.

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2165
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1585
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1280
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1076
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  924

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr