SVK
HU
GER
ENG
16.08.18, Štvrtok
Meniny má : Leonard
 
:. AKTUALITY
 
obr
obr
Ochrana osobných údajov
 

:. ANKETA .:
Páči sa Vám Múzeum rodu Forgách?
64%
36%
Spolu hlasovalo : 10911

:. PARTNERSKÁ OBEC .:

Dátum: 11. 05. 2010    Autor: Obecný úrad
Pozvánka
Starosta obce Jelenec

V Jelenci dňa 07.05.2010


POZVÁNKA

Pozývam Vás na zasadanie Obecného zastupiteľstva v Jelenci, ktoré sa bude konať

dňa 14. mája 2010 (piatok) o 14.00 hod. v zasadačke KD.

Program rokovania:

1) Otvorenie a procedurálne veci.
2) Správa o kontrole plnenia uznesení z predchádzajúcich zasadaní OZ.
3) Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Jelenec na II. polrok 2010.
4) Smernica na vybavovanie sťažností v pôsobnosti obce Jelenec.
5) Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o podmienkach chovu zvierat na území obce Jelenec.
6) Rozšírenie zastavaného územia obce Jelenec na konci ulice Školská za účelom vytvorenia novej zástavby, parc.č. 1011/105.
7) Cenník na prepožičanie inventáru MKS v roku 2010.
8) Zuzana Kršáková, Staničná 630, Branč – žiadosť o rozšírenie pracovnej doby v prenajatých priestoroch na poskytovanie masérskych služieb.
9) Mária Zemančíková, Jelenec 531 – žiadosť o odkúpenie časti nehnuteľnosti v kat.území Jelenec z parc.č. 588/1 o výmere 19 m2.
10) Ing. Jana Fintorová PhD, Jelenec 1433 – žiadosť o uplatnenie úľavy za komunálny odpad r. 2010 z dôvodu zdržiavania sa v zahraničí.
11) Daniel Jambrich, Župné námestie 1, Nitra – žiadosť o povolenie spoločenskej akcie Rotor Jelenec v dňoch 6.-7.8.2010.
12) Manželia Igor a Ingrid Suchí s rodinou – nájomná zmluva.
13) Informácie starostu obce:
a. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi Obcou Jelenec a Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR na obnovu centrálnej časti obce. Celkové náklady 999.586,86 € z čoho štátna dotácia je 20 %, EÚ 75 % a obce 5%.
b. Oznámenie o poskytnutí dotácie na kaštieľ- slohové prvky vo výške 18.000.- € so spoluúčasťou obce vo výške 6.834,- €.
c. Oznámenie o poskytnutí dotácie na nákup kníh do obecnej knižnice vo výške 600.- €, so spoluúčasťou obce vo výške 117.- € .
d. Oznámenie o poskytnutí dotácie na výstavbu multifunkčného ihriska vo výške 39.832,- € so spoluúčasťou obce 20.855.- €.
e. Oznámenie o poskytnutí dotácie na kanalizáciu vo výške 390.000.-€ so spoluúčasťou obce 19.500.- €.
f. Oznámenie o poskytnutí dotácie na futbalový turnaj o pohár starostu obce vo výške 200.- €.
g. Oznámenie o poskytnutí dotácie na kanalizáciu pre Mikroregión Drevenica Podtríbečie vo výške 70.000.- €, z čoho na Obec Jelenec pripadá cca 50 tis. € a na spoluúčasť 2.500.- €.
h. Voľby do NR SR.
i. Nájomné byty.
14) Diskusia.
15) Návrh na uznesenie.
16) Záver rokovania.


Doplnenie programu:

- Vyhodnotenie pripomienok občanom z mimoriadneho zasadania OZ
- Veronika Režová, Žirany 464 – žiadosť o výpoveď nájomnej zmluvy dohodou,
- Michaela Starovičová, Jelenec 482 – žiadosť o prenájom priestorov na zriadenie predajne textilu a obuvi,
- Jozef Tóth – exekučné konanie – žiadosť Okresného súdu v Nitre o vyjadrenie,
- Vladimír Zvažij exekučné konanie – žiadosť Okresného súdu v Nitre o vyjadrenie,
- Alžbeta Fazekašová, Jelenec 531 – žiadosť o odkúpenie časti nehnuteľnosti,
- Ubytovanie pracovníkov firmy Zeman Transport, s.r.o., Vodáøska 232/2, Brno


Starosta obce:
Ladislav Púchovský

:. PREDPOVEĎ POČASIA .:
:. NAJČÍTANEJŠIE SPRÁVY .:
Uznesenie (26.2.2018)
Čítanosť:  2146
Nadstavba materskej školy Jelenec a posilnenie vzdelávacieho procesu
Čítanosť:  1574
Stavebné povolenie - k. ú. Pohranice
Čítanosť:  1267
Zámery obce (26.2.2018)
Čítanosť:  1066
VZN 2/2018 - návrh
Čítanosť:  913

Harmonogram vývozu komunálneho a separovaného odpadu
Harmonogram sa otvorí kliknutím na tento odkaz:


Videá z Jelenca
Videa

Rekonštrukcia centrálnej casti obce Jelenec
Rekonstrukcia
Nevernet
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr
obr